Juiste keuze maïsras maakt het verschil

08 februari 2016
-
2 minuten

Voor een maximale drogestofopbrengst en een optimale energiedichtheid van het te telen maïsgewas is het belangrijk om grip te hebben op alle onderdelen van de teelt. Ter ondersteuning hebben we een aantal tips voor u die u kunnen helpen om de teelt beter te doen slagen.

Kies en bestel het juiste maïsras

Rekening houdend met de toenemende (toegerekende) kosten voor maïsteelt en het grote belang om zoveel en zo goed mogelijk voer van eigen land te halen is een juiste maïsrassenkeuze heel belangrijk. Houd rekening met de wensen en omstandigheden en streef naar de maximale opbrengst en optimale energiedichtheid, uiteraard met behoud van bodemvruchtbaarheid en een goede bodemstructuur.

Adviezen bij de teelt van snijmaïs

Grondonderzoek is belangrijk voor inzicht in de toestand van de bodem. Indien er sprake is van een lage pH van het maïsland dient bekalking te worden toegepast. Een goede bodemstructuur is van belang en structuurschade bij het oogsten moet vermeden worden. Een groenbemester is van belang om het organische stof gehalte en dus de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Bemest indien mogelijk tweede helft van april het land met 40 tot 50 ton rundvee drijfmest en maak aansluitend een goed zaaibed. Zaai aansluitend maïs met 150 kg Humifirst in de rij. Humifirst draagt bij aan een vlottere beginontwikkeling en betere benutting van beschikbare Fosfaat uit drijfmest en bodem. Een week na het zaaien kan breedwerpig gift van 200 tot 300 kg MaïsPlus 13400 per hectare worden verstrekt.

Vragen of advies nodig?

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw specialist zodat u samen de teelt, het bemestingsadvies en de rassenkeuze door kunt nemen. Samen met u maken we dan de beste start van het ruwvoerseizoen 2016! Lees ook het kennisbank artikel: Maïsrassen voor het seizoen 2016