Introductie De Heus Fermentatie-index

27 november 2015
-
2 minuten

De Heus heeft een Fermentatie-index ontwikkeld om objectief te kunnen bepalen hoe succesvol een fermentatieproces verlopen is.

De Fermentatie-index is gemaakt in relatie tot het nieuwe 3-trapsfermentatieproces CombiFerm. Tot op heden was er geen objectieve methode in de markt om de kwaliteit van het fermentatieproces te controleren, maar met deze index krijgt de ondernemer inzicht in de kwaliteit van het fermentatieproces.

De index geeft aan de hand van een aantal indicatoren, een score op een schaal van 1 tot 10. Hoe hoger het cijfer (de score) des te meer de fermentatie geslaagd is.

De index is een combinatie van:

  • Melkzuur en azijnzuur (relatief en absoluut)
  • Buffercapaciteit
  • Zuurtegraad
  • Droge stof

In de praktijk is gebleken dat er met CombiFerm, en een juiste fermentatiescore op de index, een voerwinstverbetering te realiseren is tot wel 6%.