Inkuilen eerste snede

07 mei 2018
-
3 minuten

Na een bijzonder nat en koud voorjaar is de grasgroei rond 15 april explosief op gang gekomen ; daardoor is het gewas zeer bladrijk en bevat het extreem veel (onbestendig) eiwit!

Adviezen en tips

Na 40 tot 60 mm regen afgelopen dagen :

  • Geef de zon gelegenheid goed werk te doen voor mens, dier en gras, met andere woorden: ga op zijn vroegst komende maandag/dinsdag maaien. Meer suiker en drogere ondergrond beide van belang !!
  • Streef ernaar het gewas wat droger in te kuilen; 45-50 % droge stof is gewenst , eiwit wordt dan ook wat bestendiger , DVE stijgt en OEB daalt bijgevolg.
  • Investeer in goede conservering door Bonsilage Fit toe te passen; het extra van Fit t.o.v. Plus is dat deel snelle energie omgezet wordt in propyleen glycol. Meer melk en minder risico op pensverzuring.

Voorbeeld van advies en kosten rond gebruik Bonsilage Fit

Stel u heeft volgende week naar schatting 3,5 ton droge stof per ha staan = met 45-50% droge stof inkuilen 8 ton product. 1 potje van € 135 is voldoende voor 50 ton materiaal: 8 = voldoende voor 6 ha 1e snede power-kwaliteit!

Idem met Fit granulaat; 1 zak kost € 108 en is voldoende voor 40 ton materiaal = voldoende voor 5 ha 1e snede!