Ingestelde beperkingen vogelgriep opgeheven

22 januari 2015
-
2 minuten

In Nederland is sinds 30 november 2014 geen nieuwe uitbraak van vogelgriep meer vastgesteld. De maatregelen in de 3 en 10 kilometer beschermings- en toezichtsgebieden rond de besmette bedrijven blijven, conform Europese voorschriften, 30 dagen van kracht. Deze termijn loopt voor het laatste beschermings- en toezichtsgebied in Duitsland (in de regio Emsland, niet ver van de Nederlandse grens) op donderdag 22 januari a.s. af. Dit betekent dat er geen H5N8 virus meer in de commerciële pluimveesector circuleert.

Maatregelen opgegeven

Staatssecretaris Dijksma heeft daarom besloten dat vanaf donderdag 22 januari a.s. om 00:00 uur, alle beperkingen zoals deze zijn vastgelegd ter bestrijding van de uitbraak van vogelgriep worden opgeheven. Een uitzondering hierop is de landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee.  Omdat het virus nog steeds in wilde vogels circuleert, blijft de ophokplicht vooralsnog van kracht.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde kamerbrief.