De Heus neemt eerste fase laadstraat fabriek Utrecht in gebruik

Evert Top

19 januari 2022
-
2min.

De Utrechtse fabriek van De Heus vierde begin januari de ingebruikname van de eerste fase van haar nieuwe laadstraat. Door de groei van de afzet in de afgelopen jaren, heeft De Heus besloten extra te investeren in de gespecialiseerde rundveefabriek in Utrecht. Met deze investeringen kunnen we nu nog sneller en flexibeler leveren. In de eerste fase is er 1 laadplaats volledig vernieuwd. Er zijn 38 gereed productsilo’s en een rijdende bulkweger geplaatst. In februari wordt gestart met de sloop van het 2e laadstation en de bouw van fase 2.

De mengvoerproductie van De Heus groeit in het gros van haar productielocaties richting de maximale beschikbare capaciteit. De groei van marktaandeel en afzet binnen de rundveesector maakt dat ook de fabriek in Utrecht aan haar maximale capaciteit raakte. Daarnaast hebben we de wens om nog flexibeler in te kunnen spelen op de klantvragen. Voor de zomer van 2021 is er daarom in Utrecht gestart met de nieuwbouw van een hypermodern laadstation. In twee fases worden de twee bestaande laadstations geheel ontmanteld en vervangen door één nieuw laadstation. Hiermee wordt de capaciteit uitgebreid van 12 naar in totaal 76 gereed productsilo’s. Het nieuwe laadstation wordt voorzien van een rijdende bulkweger die de gereed productsilo’s vult en een bulkweger die de bestelling klaar hangt in contrasets van waaruit de vrachtwagens met flexibele pijpen kunnen laden.

imagefh3c.png

 

Met deze forse toename van de gereed productsilo’s kan De Heus beter inspelen op de vraag naar passende mengsels voor onze klanten. De rijdende bulkweger stelt De Heus in staat om sneller en meer accuraat te laden waardoor er sneller geleverd kan worden en ook de bestelde hoeveelheden accurater uitgeleverd kunnen worden.

De eerste fase met 32 gereed productsilo’s met de rijdende bulkweger boven de silo’s en één rijdende bulkweger voor de verlading is in december opgeleverd. Begin januari vond de ingebruikname van de eerste fase plaats. Overigens wordt de laadstraat nu ook gesloten met roldeuren, zodat er hygiënischer gewerkt kan worden.

Tijdens de bouw van deze eerste fase is ook de losinstallatie van de schepen vernieuwd en is er in de fabriek zelf ook het nodige veranderd. Daar blijft het niet bij, want in 2022 zal ook de bestaande pletterlijn grondig verbouwd  worden. Hierdoor komt er meer capaciteit beschikbaar en kan er, naast tarwe, ook gerst geplet worden.

image0h5cr.png

 

In februari start de sloop van de 2e laadstraat en daarna zal de bouw van de 2e fase starten. Daarbij zal ook direct de dakopbouw van de fabriek geheel vernieuwd worden.

Met al deze vernieuwingen en moderniseringen izijn we in staat om haar groeiend aantal rundveeklanten in Nederland en Vlaanderen nog sneller en flexibeler te beleveren.

Over de auteur

Evert Top