Hoger rendement leghennen door nieuw opfokvoer

18 juni 2018
-
2 minuten

Voor een legpluimveehouder is een goed ontwikkelde en robuuste 17-weekse opfokhen de basis voor het behalen van een goed rendement. Belangrijk hierbij is om de exacte nutriëntbehoefte te kennen om hier met hoogwaardige en uitgebalanceerde voeding op in te kunnen spelen. De Heus heeft daarom in 2015 geïnvesteerd in een eigen opfokproeflocatie. Inmiddels zijn daar diverse opfokproeven uitgevoerd. De resultaten daarvan vormen de basis van een compleet vernieuwd opfokvoerprogramma dat onder praktijkomstandigheden nauwkeurig is gevalideerd. De Heus introduceert daarom nu met veel vertrouwen het nieuwe opfokvoerprogramma TopFit.

Unieke opfokproeven

Veelal wordt bij het samenstellen van opfokvoer gebruik gemaakt van kennis die afkomstig is van verouderde proeven met opfokhennen die gehuisvest zijn in (traditionele) kooien. Door in een eigen opfokproeflocatie met alternatieve huisvesting te investeren, heeft De Heus daar verandering in gebracht. De afgelopen jaren heeft De Heus daar eigen unieke opfokproeven uitgevoerd met onbehandelde opfokhennen. Dit heeft geresulteerd in talloze nieuwe inzichten in de behoeftes van de huidige hoogproductieve generatie leghennen tijdens de eerste 17 levensweken.

Vernieuwingen

Het stimuleren van een uniforme nutriëntenopname, het maximaal benutten van de jeugdgroei en het optimaliseren van de maag- en darmgezondheid, vormen de basis in het nieuwe TopFit opfokvoerprogramma.

De prestart minikorrel zorgt voor een snelle en uniforme opname gedurende de eerste levensdagen van een opfokkuiken. De voerstructuur van de daaropvolgende fases is verder geoptimaliseerd met meer deeltjes in de middenfractie, waardoor een selectieve opname door de onbehandelde opfokhen wordt voorkomen.

Vernieuwde inzichten in de verteringscapaciteit van het jonge kuiken hebben geresulteerd in een aangescherpte keuze van vetbronnen. Daarnaast wordt door een vernieuwde eiwit- energieverhouding beter aangesloten op de veranderende behoefte hieraan gedurende de opfokperiode. Tevens zijn de aminozurenprofielen nauwkeuriger afgesteld, waardoor de behoefte tijdens de ruimomenten beter wordt ingevuld en het bevederingsproces maximaal wordt ondersteund. Ten slotte heeft de keuze voor een specifieke vezelbron ervoor gezorgd dat de maag-darmgezondheid al vanaf jonge leeftijd maximaal wordt gestimuleerd.

Rendement leghennen

TopFit opfokvoer zorgt ervoor dat de hennen in vijf fases exact de juiste nutriënten opnemen en daarmee uitgroeien tot optimaal ontwikkelde, robuuste en goed bevederde 17-weekse leghennen, waarmee de leghenhouder een goed rendement kan behalen. Lees meer over TopFit