Hoe omgaan met huidige melkprijs?

20 mei 2016
-
3 minuten

De actuele situatie in de melkveehouderij beheerst de gedachten van iedere melkveehouder en een ieder die hier bij betrokken is. Met name de onderwerpen Fosfaatrechten en het niveau van de huidige melkprijs. Voorspellingen hierover doen en verwachtingen uitspreken kunnen alle kanten uitgaan maar is in de optiek van De Heus weinig zinvol. De actuele situatie onder ogen zien en handelen hiernaar is veel belangrijker.

Inzicht in de huidige sitiuatie

De specialisten en handelaren van De Heus willen en kunnen u hiermee ter zijde staan en helpen, door in uw specifieke situatie te berekenen wat dit voor u en uw bedrijf betekent. Hiervoor hebben zij de benodigde kennis en ervaring en daarnaast de tools om dit te berekenen. Het melkveebegeleidingsprogramma Dairy Compass geeft inzicht in de technische én financiële resultaten van dit moment van uw melkveestapel, daarnaast heeft het rantsoenprogramma VoerExpert een uitbreiding gehad met een overzicht van het saldo per individuele koe. Het saldo per koe verhogen is de uitdaging waarmee De Heus u wil helpen. Dit kengetal geeft u inzicht om te beslissen welke koe er mogelijk zelfs afgevoerd moet worden. Het saldo per koe kan helpen om de volgende beslissingen te nemen:

  • Afvoeren van koeien die onvoldoende saldo opleveren;
  • Meer of minder krachtvoer voeren;
  • Krachtvoer vervangen door bijproducten of andersom;
  • Welk krachtvoer er moet worden ingezet;
  • Inzet van enkelvoudige grondstoffen.

Saldo per koe

Uit eigen onderzoek op het onderzoeksbedrijf Reijnders van De Heus is in 2014 uitgezocht wat de gevolgen zijn van minder krachtvoer voeren. De zgn “versoberings proef”. De proef werd toen uitgevoerd om te kijken of het binnen de superheffingregels interessant was om minder en/of goedkoper krachtvoer te gaan voeren. De uitkomsten toen waren dat de melkproductie fors daalt, de voerefficientie daalt, het lichaamsgewicht van de koeien daalt, de ruwvoeropname stijgt en dat het kleine financiële voordeel bestond uit een besparing van € 2,34/koe/dag op superheffing en een daling in saldo per koe per dag van € 2,25 was, dus netto plus € 0,09/koe/dag. Met andere woorden als we dit doortrekken naar de huidige situatie 2016 (zonder superheffing) met de huidige prijzen voor voer en melk dan zou deze strategie nog steeds een daling van het saldo per koe betekenen van € 1,-/koe/dag.

bron: Flynth

De boodschap die we u mee willen geven: houd de vinger aan de pols rondom het management op uw bedrijf, zorg dat de technische resultaten goed blijven en ga of blijf rekenen met saldo per koe en stuur daar op.