Haalbaar en betaalbaar verduurzamen

28 december 2022
-
4 minuten

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de veehouderij. De sector staat de komende tijd voor grote veranderingen en uitdagingen. Als De Heus realiseren we ons dat wij daar ook een verantwoordelijkheid in hebben. We streven er dan ook naar om onze bedrijfstak en de wereld duurzamer te maken. We doen dat door hele concrete doelstellingen te realiseren.

Wij maken verduurzamen concreet
De meeste bedrijven zijn op dit moment niet 100% duurzaam. Ook De Heus niet, maar we willen wel duurzamer worden. Maar hoe doe je dat? Wij doen dat door verduurzamen zo concreet mogelijk te maken. Op die manier wordt het voor iedereen duidelijk wat we doen en daardoor gaat het bij ons en onze relaties meer leven.

Als familiebedrijf zijn we altijd toekomstgericht
Maar duurzaamheid is niet nieuw voor ons. Het zit al sinds de oprichting verwerkt in onze bedrijfsvoering. Als familiebedrijf zijn we namelijk gewend om over generaties heen te kijken en ervoor te zorgen dat de volgende generatie het werk voort kan zetten. Denk bijvoorbeeld aan het produceren van gezonde en veilige eiwitten, of het behalen van een optimale voederconversie. Dit zijn zaken die ook in ons huidige Responsible Feeding programma een centrale rol spelen.

Ons duurzaamheidsbeleid sluit aan op dat van de Verenigde Naties
De wereldbevolking blijft de komende decennia groeien, waardoor ook de behoefte aan veilig en gezond voedsel zal blijven toenemen. Willen we al deze mensen blijven voeden, dan is het belangrijk dat we dit op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke manier doen. De Verenigde Naties hebben de Sustainable Development Goals ingevoerd als een soort routekaart richting een duurzame wereld. Dit gaf ons mooie handvatten om te kijken naar welke van deze doelstellingen bij ons als bedrijf en als sector passen. Daaruit is ons eigen Responsible Feeding programma ontstaan.

De vier pijlers van ons Responsible Feeding programma
Het Responsible Feeding programma is het internationale duurzaamheidsprogramma van De Heus. Het programma bestaat uit vier pijlers die gericht zijn op het creëren van waarde en impact binnen de voedselproductieketens waarin De Heus actief is, namelijk:

 

 

 

 

 

 


Wat betekent het concreet?
Elke pijler heeft zijn eigen doelstellingen. Zo gaat het bij ‘Voer voor voeding’ over voedselveiligheid en voederconversie, maar ook over diergezondheid en het gebruik van antibiotica. Bij ‘Een duurzame toeleveringsketen’ gaat het om circulariteit door middel van het gebruik van rest- en bijproducten, de CO2-uitstoot van onze voeders en zaken als ontbossingsvrije en conversievrije grondsto"en. Bij ‘Het ondersteunen van lokale gemeenschappen’ richten we ons op het versterken van de positie van onze klanten en de lokale economie. ‘Een optimale werkomgeving voor medewerkers’ is gericht op het bieden van een veilige en inspirerende werkomgeving, waarbij leven lang leren centraal staat en we werken aan diversiteit, professionele ontwikkeling en leiderschap.

''De Heus werkt samen met ketenpartijen aan realistische, haalbare en betaalbare duurzaamheidsambities.''

Samenwerken in de keten om aan strengere overheidsregels te voldoen
Los van onze eigen ambities, zien we dat de druk vanuit de overheid om versneld te verduurzamen steeds groter wordt. Dit gaat van Europese regels rondom het rapporteren over duurzaamheid tot aan Duurzaam Diervoeder 2030, een project waar de Nederlandse overheid doelstellingen gaat neerleggen voor de diervoedersector. Hierbij gaat het om concrete ambities op het gebied van klimaat, biodiversiteit, circulariteit en herkomst van diervoeders. Samen met brancheorganisatie Nevedi en de ketenpartijen kijkt De Heus hoe we kunnen komen tot realistische, haalbare en betaalbare ambities op het gebied van duurzame diervoeders en hoe we dit meetbaar en inzichtelijk kunnen krijgen voor de gehele keten.

Verduurzamen binnen de keten
Er zijn steeds meer ketenpartijen die duurzaamheidseisen stellen aan hun leveranciers en klanten. Goede voorbeelden hiervan zijn de retail en de zuivelproducent. Zij sturen in hun beloning voor de veehouder steeds meer op een duurzaam totaalpakket. Het gaat dan niet meer alleen om duurzaamheid op de boerderij, maar ook van alle stromen die op de boerderij geleverd worden. Daarom is het belangrijk voor De Heus om in te spelen op deze vraag naar verduurzaming van de grondstoffenketen. 

Waar staat De Heus over vijf jaar met betrekking tot duurzaamheid?
Wij werken op een haalbare en betaalbare manier toe naar duurzame diervoeders. Dit doen we door onszelf concrete doelstellingen op te leggen. Zo is de doelstelling om in 2025 100% ontbossingsvrije soja te realiseren. Daarnaast brengen we de CO2-footprint van onze voeders in beeld en stellen we concrete doelen om deze naar beneden te brengen. Tot slot blijft het voor ons natuurlijk belangrijk om hard te blijven werken aan het zo gezond, veilig en e!cient mogelijk produceren van voedsel. Op deze manier kunnen we aan de vraag naar eiwitten van de steeds groeiende wereldbevolking blijven voldoen.