Haal die zomerdip eruit!

12 juli 2013
-
2 minuten

Uit de gegevens van Dairy Compass, het managementprogramma van De Heus Voeders voor melkveehouders, blijkt dat de productie bij verse koeien in de maanden augustus en september behoorlijk kan teruglopen ( zie grafiek 1 ). Gelijktijdig met de verminderde productie, zien we ook dat de hoeveelheid voer in kg per koe per dag afneemt ( zie grafiek 2 ). In de maanden juni en juli kan deze daling nog gecompenseerd worden met de kwaliteit van het verse gras, maar in de maanden augustus en september lukt dat helaas niet meer!

Zomerdip voorkomen?

Ook dit jaar kunt u weer een dergelijk nazomerdip verwachten terwijl u met de huidige melkprijs juist optimaal wilt presteren. De Heus helpt u graag vooruit met de volgende tips waarmee u dit jaarlijks terugkerend fenomeen kunt voorkomen:       

•  Zorg ervoor dat de droge koeien ook in de zomer goed en volgens het TopLac DroogstandsPlan worden gevoerd.     
• Zorg dat verse koeien 1 of 2 kg extra krachtvoer krijgen. Verhoog daarnaast per 1 augustus het energieniveau in het rantsoen met extra Glucose Leverend Vermogen.     
• Begin per 1 augustus met het bijvoeren van een berekend en uitgebalanceerd ‘winterrantsoen’ aangevuld met snijmaïs en graskuil. Laat daarom voor 1 augustus de kwaliteit van de voorjaarskuil onderzoeken.     
• Let de komende maanden extra goed op de droge stof opname: Tijdens de warme en droge maanden in juli en augustus lopen de koeien vaak in een te ‘kale weide’. Daarnaast zorgt een te nat rantsoen (weidegras) in de maanden september en oktober voor de te lage droge stof opname bij verse melkkoeien en vaarzen. De smakelijkheid van het verse gras speelt hierin ook een grote rol: Zorg daarom voor een maximale graskwaliteit met behulp van GrasPlus GP 15000. Tevens is het belangrijk om de pensvulling van uw koeien te beoordelen.

Heeft u aanvullende vragen hoe u de zomerdip het hoofd kan bieden? Neem vandaag nog contact met ons op of vraag het uw specialist.