Grote verbeteringen met totaal aanpak vleesvarkens

18 maart 2015
-
3 minuten

Het is een bekend verschijnsel; er worden vergelijkbare voeders ingezet, de genetica is hetzelfde, de stallen lijken op elkaar en toch zien we een verschil in groei en voederconversie. Vaak wordt samen met een externe adviseur naar een gerichte oplossing gezocht, maar meestal is er meer aan de hand.

Totaalaanpak Vleesvarkens

Bij een totaalaanpak wordt er naar het groter geheel gekeken. Er wordt informatie verzameld die betrekking heeft op de drie pijlers voeding, gezondheid en management. Op basis van deze informatie wordt naar oplossingen gezocht. Het belangrijkste van deze aanpak is het vinden van een verband tussen de genoemde pijlers. Wanneer bijvoorbeeld Salmonella en Lawsonia gevonden worden in bloedmonsters, dan dient er zowel een striktere hygiëne toegepast worden, als een voeraanpassing. Soms kan er zelfs een enting nodig zijn.

Rapportage

De Heus Het Vleesvarkens-team van De Heus heeft de afgelopen periode bij verschillende bedrijven de Totaalaanpak toegepast. Het doel was met name om een verbetering van de groei per dag en de voederconversie te realiseren. Om dit te bereiken zijn diverse bedrijfsbezoeken gedaan en is een scala aan bedrijfsinformatie geïnventariseerd. Met deze informatie is rapport gemaakt met een plan van aanpak waarmee De Heus samen met de varkenshouder aan de slag is gegaan.

Vraag de gratis bedrijfsscan aan!

Gratis bedrijfsscan?

Wilt u precies weten hoe we het bovenstaande gerealiseerd hebben en wilt u ook een gratis bedrijfsscan t.w.v. € 1.000,-? Vul dan snel onderstaand formulier in en één van onze varkensspecialisten neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

[[form=16]]