GPS Biggen

12 december 2012
-
3 minuten

Optimaal voeren valt in de praktijk niet altijd mee. Met GPS-biggen , de nieuwe online groeimodule van De Heus, kan op basis van de werkelijke voeropname worden berekend hoe er gevoerd moet worden om de doelstelling te bereiken en het rendement te verhogen.

Individuele situatie als uitgangspunt

De Heus heeft een module ontwikkeld waarbij de individuele situatie het
uitgangspunt is. In de praktijk waren er al verschillende manier om de optimale
voerstrategie te bepalen, maar daarbij werd niet of nauwelijks rekening werd
gehouden met de situatie van een individueel bedrijf. De ontwikkeling van de
rekenmodule is begonnen bij vleesvarkens, maar nu is er dus ook een variant
beschikbaar voor biggen. Kijk snel voor meer informatie over GPS biggen.