Extra aandacht voor gezondheid zorgt voor betere voerbenutting

07 juli 2017
-
3 minuten

Het promotieonderzoek van Yvonne van der Meer over de voeding en gezondheid bij varkens wijst uit dat extra aandacht voor gezondheid bij varkens zorgt voor betere voerbenutting. 

Door te streven naar een hogere gezondheidsstatus benutten varkens het voer beter. De groei bij varkens die onder minder goede gezondheids-omstandigheden worden gehouden is namelijk 12 procent slechter dan bij varkens met een hoge gezondheidsstatus, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Yvonne van der Meer, dat zij uitvoerde als onderzoeker bij Wageningen University. Vandaag (7 juli) zal Yvonne haar proefschrift verdedigen.

De conclusie naar aanleiding van het promotieonderzoek van Yvonne van der Meer is dat varkens met een lage gezondheidsstatus meer energie en eiwit nodig hebben. Van der Meer adviseert echter niet om de gehalten aan energie en eiwit zomaar te verhogen. Het is beter om eerst te kijken of varkenshouder eerst de gezondheidsstatus kan verbeteren. In een volgende stap zou de voeding kunnen worden aangepast om een economisch optimum te bereiken.

Minder goede benutting

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de groei van de varkens onder minder goede gezondheidsomstandigheden 12 procent lager is. Ongeveer 6 procent wordt veroorzaakt door een lagere voeropname en iets meer dan 5 procent is toe te schrijven aan een minder goede voederconversie. Een van de achterliggende oorzaken is dat de lage status varkens minder spierweefsel opbouwen omdat de beschikbare aminozuren gebruikt worden voor hun immuunsysteem. Bij de vorming van afweerstoffen gaan aminozuren en energie verloren waardoor ze dus minder groeien.

Meer overeen met de praktijk

Het was bekend dat varkens met een lage gezondheid extra energie en aminozuren verbruiken. Deze kennis is opgedaan onder proefomstandigheden. Het doel van Van der Meer was vast te stellen of er ook sprake is van een slechtere benutting van energie en aminozuren onder omstandigheden die meer overeenkomen met de praktijk. De dieren zijn dan niet klinisch ziek, terwijl het immuunsysteem wel wordt belast door de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Deze praktijkomstandigheden bootste zij na in haar onderzoek. De uitkomst was dat de varkens dan het voer eveneens minder efficiënt benutten.

In tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is bij voederproeven paste Van der Meer gedragsonderzoek toe. Een opmerkelijk resultaat is dat eiwit het gedrag van de dieren beïnvloedt. Varkens die eiwit tekort kwamen neigden tot meer agressief gedrag en oorbijten.

Voor eventuele vragen over dit bericht kunt u zich wenden tot Yvonne van der Meer, ymeer@deheus.com of Joost Belt, Global Director Marketing & Corporate Communication, e-mail jbelt@deheus.com, telefoon +31 6 294 41 955