Exclusieve samenwerking 2 Sisters Storteboom en De Heus Voeders

25 september 2020
-
2 minuten

2 Sisters Storteboom B.V. en De Heus Voeders B.V. zijn een strategische samenwerking aangegaan, waardoor De Heus de exclusieve voerleverancier wordt voor de concepten Nieuwe Standaard Kip (NSK), Langzaam Groeiende Kip (LGK),1 ster Beter Leven en Welzijn Concept Kip (WCK) van 2 Sisters Storteboom.

Voordelen exclusieve samenwerking

Nederlandse retailers zijn de afgelopen jaren overgeschakeld op concepten met traaggroeiende kuikens en stellen hoge eisen ten aanzien van kwaliteit, dierenwelzijn en duurzaamheid. De komende jaren zal de markt zich verder ontwikkelen in deze richting voor andere afnemers. Om dit te kunnen borgen is een goed georganiseerde, meer gesloten en transparante keten noodzakelijk. Binnen onze concepten heeft een meer gesloten keten zich de afgelopen tijd bewezen als het gaat om stabiele prijzen en continuïteit. De exclusieve samenwerking zorgt ervoor dat kwaliteitsverbeteringen nog beter kunnen worden gerealiseerd en dat er snel en flexibel kan worden ingespeeld op veranderende klantwensen. Door een transparante aanpak, waarbij het delen en analyseren van data centraal staat, zal de keten verder optimaliseren en kunnen er efficiëntievoordelen worden behaald.

Versteviging van de posities

2 Sisters Storteboom en De Heus Voeders geloven in de kracht van zelfstandig ondernemerschap en kiezen daarom voor een strategische samenwerking. Het versterken van de keten en de concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse integraties staat hierbij voorop. Met deze strategische samenwerking verstevigen Storteboom en De Heus dus niet alleen hun eigen positie, maar tegelijkertijd die van de Nederlandse vleeskuikensector en de vleespluimveehouders.