Eerste opfokproef leghennen De Heus van start

01 februari 2015
-
3 minuten

Afgelopen vrijdag zijn op ons proefbedrijf kuikens opgezet voor de eerste opfokproef voor leghennen. De Heus wil met de proef meer inzicht verkrijgen in de nutriëntenbehoefte en optimale voersamenstelling voor moderne opfokhennen in de eerste 18 weken, teneinde de productieresultaten bij pluimveehouders te verbeteren.

Unieke opfokproef

De eerste 18 weken (opfokfase) van een leghen zijn erg belangrijk, omdat hier de basis gelegd wordt voor de prestaties in de latere legperiode. Toch is er maar beperkt onderzoek gedaan naar de nutriëntbehoefte van opfokhennen. Door de drastische veranderingen in genetische aanleg en de huidige regelgeving omtrent huisvesting, management, maar ook het verbod op snavelkappen, is de optimale voersamenstelling veranderd ten opzichte van vroeger. Dit zorgt ervoor dat de meeste onderzoeksresultaten niet meer toepasbaar zijn voor de huidige en toekomstige praktijk en vanuit een nieuw perspectief beoordeeld moeten worden. Voor De Heus als marktleider redenen genoeg om een opfokproef op te zetten om zo een belangrijke stap te zetten om de kennis over deze periode te vergroten.

Samenwerking

Tijdens de door De Heus opgezette proef zal intensief worden samengewerkt met verschillende partijen, zoals opfokorganisaties en dierenartsen. Door deze samenwerking is de opzet van de proef vanuit verschillende invalshoeken bekeken en zullen de resultaten makkelijker toepasbaar zijn in de praktijk.

Optimaliseren

De Heus hoopt met de resultaten van deze proef en met een aanvullende literatuurstudie, uitgevoerd door de Wageningen UR’s Departement of Animal Sciences, meer inzicht te krijgen in de nutriëntbehoefte en de optimale voersamenstelling voor opfokhennen op verschillende leeftijden. Hierdoor kan ze ervoor zorgen dat  in elke cruciale leeftijdsfase niet alleen de juiste voedingsstoffen, maar ook de juiste hoeveelheid wordt verstrekt. Zo kunnen tekorten en dure overschotten die tot productieverlies kunnen leiden worden voorkomen. Er wordt dus gezocht naar de juiste balans. Daarmee zal het voer niet alleen zorgen voor gezonde dieren die optimaal presteren, maar worden ook de voerkosten in de hand gehouden.