dr. Aalt Dijkhuizen benoemd tot lid RvC

30 september 2013
-
2 minuten

Aalt Dijkhuizen treedt per 1 januari toe tot de Raad van Commissarissen van De Heus Animal Nutrition. Met de toetreding van Aalt Dijkhuizen wordt de Raad van Commissarissen versterkt met een commissaris die kan bogen op een zeer rijke ervaring en kennis binnen de nationale en internationale food & agri sector.

Sinds 2002 is Aalt Dijkhuizen bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Onder zijn leiding is Wageningen UR uitgegroeid tot één van de internationaal meest gerenommeerde kennisinstellingen binnen de food & agri sector. Aan Wageningen UR was hij ook jarenlang als bijzonder hoogleraar verbonden. Tussen zijn bijzonder hoogleraarschap en zijn periode als bestuursvoorzitter was Aalt Dijkhuizen actief in het bedrijfsleven als directielid bij diervoedingsbedrijf Nutreco. Bij de opening van het nieuwe academische jaar heeft Aalt Dijkhuizen aangegeven per 1 maart 2014 zijn functie als bestuursvoorzitter van Wageningen UR neer te leggen.

voor meer informatie zie persbericht