Dit zijn de vijf best gelezen artikelen van het tweede kwartaal

30 juni 2020
-
3 minuten

Afgelopen drie maanden verschenen er diverse artikelen op de-heus.nl. Welke stukken werden het meest gelezen? Een overzicht. Van nummer 5 naar 1.

5. Staar je niet blind op een hogere productie

We zitten online aan tafel met Ron Methorst. Hij is lector Omgevingsinclusief Ondernemen aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Hij leidt studenten niet zozeer op tot een bepaald vak zoals veehouder, maar wil ze vooral bewust maken van de breedte aan mogelijkheden die de agrarische sector biedt en de persoonlijke keuzes ze daarbij moeten maken. Hij legt onder andere uit wat Omgevingsinclusief Ondernemen betekent, het Agrarische onderwijs en welke kansen dit biedt voor onze toekomstige boeren. Lees het volledige artikel. 

4. Ben jij voorbereid op hittestress?

Hittestress heeft vele negatieve gevolgen. Verlies aan melkproductie en gehalten, vruchtbaarheidsproblemen en een verhoogd risico op klauwproblemen. De temperatuur en luchtvochtigheid, maar ook het productieniveau en de omgeving van de koe bepalen de mate van hittestress. Lees verder om te zien wat je kunt doen.

3. Kijk op Gras: uitdagende start weideseizoen 2020

De start van 2020 heeft alles in zich wat hoort bij een boeiende en uitdagende start van een weideseizoen. In de afgelopen winter is de voorraad bodemvocht weer helemaal aangevuld. De regenperiode hield zover aan dat het bemesten met drijfmest en kunstmest lang niet overal op het gewenste tijdstip is gerealiseerd. Vervolgens is vanaf maart nauwelijks neerslag gevallen. Ondanks dat is de grasgroei toch normaal op gang gekomen en zijn de koeien vroeg naar buiten gegaan. In de droge periode van afgelopen tijd was de voederwaarde van het verse gras uitstekend. Daar kon prima op gemolken worden! Lees hier het volledige artikel. 

2. Toen & Nu: van schillenboer naar brijteam


Restproducten zijn relatief goedkoop waardoor de voerkosten verlaagd worden en de voerwinst verbetert. Maar dat is niet de enige reden, het voeren van bijproducten is namelijk ook een vorm van duurzaam ondernemen. Bijvoeren dus, maar hoe deed men dat vroeger eigenlijk en hoe gebeurt dat nu? Het antwoord lees je hier.

1. Weiden met 250 melkkoeien het kán!De familie de Groot van de Merwehoeve in Herwijnen is dit voorjaar voor het eerst sinds 20 jaar weer met hun 250 koeien gaan weiden. Samen met De Heus Voeders hebben ze een weideplan opgesteld. Eisen hierbij waren huidige melkproductie van meer dan 30 liter behouden, systeem met vastigheid en koeien ook echt gras laten opnemen. Bijzonder hierbij is dat er op een kleine oppervlakte met bijna 10 koeien per hectare geweid wordt. Hoe we dit vorm hebben gegeven en wat de ervaringen op de helft van het weideseizoen zijn zie je in deze video.