Dit zijn de vijf best gelezen artikelen van het eerste kwartaal

02 april 2020
-
2 minuten

Er verschenen het eerste kwartaal diverse artikelen op de-heus.nl. Welke stukken werden het meest gelezen? Een overzicht. Van nummer 5 naar 1.

5. Nieuwe fosfaatgebruiksnormen en -klassen in 2020

In 2020 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd in het mestbeleid. Zo veranderen onder andere de fosfaatklassen en gebruiksnormen van landbouwgrond. Er is een klasse bijgekomen, waardoor er voor zowel grasland als bouwland nu 5 klasses zijn: hoog, ruim, neutraal, laag en arm. De fosfaatgebruiksruimte geeft aan hoeveel fosfaat u maximaal mag gebruiken op landbouwgrond. Voor grasland geldt een andere norm dan voor bouwland. Lees het volledige artikel.

4. Familie Dielissen enthousiast over opfokmethode


Vanwege de fosfaatrechten is er op veel bedrijven een steeds lager aandeel jongvee, om zoveel mogelijk melk per kilogram fosfaat te produceren. Dit betekent dat, nog meer dan voorheen, elk kalf dat aangehouden wordt, moet doorgroeien naar een goed ontwikkelde vaars, die op 22 tot 23 maanden gemakkelijk afkalft en mooie nieuwe vaarzen maakt. Op dit bedrijf was de gemiddelde leeftijd bij afkalven met 25 tot 26 aan de hoge kant. “In het verleden hadden we ook wel eens een vaars die kalfde op 23 maanden, maar dan had deze niet de ontwikkeling die het behoort te hebben, die was eigenlijk te vroeg gedekt”, zegt Peter Dielissen in dit artikel

3. Vraag naar Nurse Milk en Nurse Meel blijft toenemen


De Premium biggenvoeders van De Heus zijn voor een belangrijk deel gericht op een goede voeropname in de kraamstal. Romelko Nurse Milk en Nurse Meel zijn premium voeders die hier speciaal voor zijn ontwikkeld. Steeds meer zeugenhouders zien dat het loont om in deze voeders te investeren. De vraag hiernaar is zo hard gestegen dat besloten is om te investeren in een compleet nieuwe productielijn hiervoor. Lees het volledig artikel hier.

2.  Doelgerichte grasteelt voor hoge eiwitbenutting. Wat is het recept?

Een hoge eiwitbenutting van uw veestapel draagt bij aan een gevulde portemonnee. Door eiwit uit eigen gras efficiënt om te zetten in melkeiwit bespaart u op voer- en mestafzetkosten. Daarnaast helpt het u waardevolle nutriënten binnen uw bedrijf te behouden en vermindert u verliezen. Lees in dit artikel meer over het recept voor een hoge eiwitbenutting.

1. CO2-uitstoot kip komende jaren fors omlaag

Eerder stelden wij dat de CO2­-productie van kip onjuist te hoog werd ingeschat door het rekenen met een te hoog aandeel aan soja in het voer. Daarop werd ons gevraagd of het gebruik van soja inderdaad zorgt voor een hogere CO2­-footprint. Het antwoord daarop is lastiger dan het lijkt, maar je leest er hier meer over.