De Heus Voeders ondertekent intentieverklaring

12 april 2012
-
2 minuten

Op 30 maart a.s. ondertekende De Heus Voeders de intentieverklaring ‘Partnership innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen’.

Het betreft hier een privaatpublieke samenwerking tussen diverse bedrijven, actief in de verschillende schakels in de varkensvleesketen en VIC Sterksel. VIC, een onderdeel van Wageningen UR Livestock Research, is het nationaal innovatiecentrum voor de varkenssector. Genoemd partnership wordt ondersteund door zowel LTO Varkens als de NVV.

De Heus Voeders ondertekent intentieverklaring voor privaatpublieke samenwerking. Op 30 maart a.s. ondertekent De Heus Voeders de intentieverklaring ‘Partnership innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen’

Het betreft hier een privaatpublieke samenwerking tussen diverse bedrijven, actief in de verschillende schakels in de varkensvleesketen en VIC Sterksel. VIC, een onderdeel van Wageningen UR Livestock Research, is het nationaal innovatiecentrum voor de varkenssector. Genoemd partnership wordt ondersteund door zowel LTO Varkens als de NVV.

De samenwerkende partners stellen zich ten doel om van de Nederlandse varkensvleesketen de meest leidende en innovatieve keten van Europa te maken. Er wordt naar gestreefd dat de meest succesvolle innovaties in de varkensvleesketen voortkomen uit Nederlandse ondernemingen en dat een significant deel van de binnen- en buitenlandse spelers in de varkensvleesketen structureel een beroep doen op R&D activiteiten binnen de Nederlandse kennisinfrastructuur. “De Heus Voeders is enthousiast over dit partnership en ziet het als een logisch vervolg op de goede samenwerking met VIC Sterksel. Het is goed om de krachten te bundelen. Wij werken graag mee aan initiatieven die de sector en daarmee ook de varkenshouders vooruit brengen”, aldus Henk van Kuyk, sectorhoofd varkens van De Heus Voeders.