De Heus versterkt positie in Vietnam door overname van diervoeder activiteiten Masan

05 november 2021
-
3 minuten

De Heus Vietnam heeft de overeenkomst getekend voor de volledige overname van de diervoederactiviteiten van het Vietnamese bedrijf Masan. Deze overname komt voort uit de strategische samenwerking die beide bedrijven op 14 september jongstleden zijn aangegaan. De acquisitie heeft betrekking op 13 diervoederfabrieken en 1 premix fabriek met een gezamenlijke productiecapaciteit van circa 4 miljoen ton. Met deze acquisitie versterkt De Heus haar positie in Vietnam, de grootste diervoedermarkt in Zuidoost Azië.

Als onderdeel van bovengenoemde overeenkomst zijn De Heus en Masan meerdere lange termijn contracten overeengekomen voor de levering van varkens en diervoer door De Heus aan Masan. Deze stap biedt beide bedrijven de ruimte om zich te focussen op die onderdelen in de voedselketen waar zij de meeste waarde kunnen toevoegen en elkaar kunnen versterken.

Een win-win combinatie

Als groeiend familiebedrijf in diervoeding draagt De Heus actief bij aan het duurzaam produceren van veilig en gezond voedsel. Om de duurzame ontwikkeling van veehouders en dealers in Vietnam te ondersteunen, is het onze ambitie om voor hen een sterke ketenpartner te zijn. Met de overname van Masan’s diervoederactiviteiten onderstreept De Heus haar ambitie om zich als ketenpartner verder te focussen op het aanbieden van hoogwaardige diervoederproducten, genetica en management oplossingen in de Vietnamese markt.

De Heus streeft er naar haar klanten afzetzekerheid te bieden en de mogelijkheid te participeren in onderscheidende vleesketens. In de eerder genoemde overeenkomst zijn daarom ook diverse meerjarige leveringscontracten opgenomen, waaronder een contract om Masan te voorzien van een constante aanvoer van gezonde kwaliteitsvarkens. Varkens die De Heus zal betrekken van haar klanten. Met deze samenwerking ondersteunen zowel De Heus als Masan de productiviteitsverbetering en verdere professionalisering van de waardeketen van dierlijke eiwitten.

Een sterke combinatie

Een veelbelovende toekomst gloort voor de combinatie van De Heus en de diervoederactiviteiten van Masan. De samenvoeging van beide bedrijven wordt het grootste diervoederbedrijf op de onafhankelijke Vietnamese diervoedermarkt. De combinatie brengt de rijke geschiedenis, kennis en ervaring van beide organisaties samen: De Heus brengt meer dan 100 jaar ervaring op het vlak van diervoeding & veehouderij in, terwijl Masan als een pionier binnen diervoeding wordt gezien en zeer sterke en succesvolle merkposities heeft opgebouwd.

Gabor Fluit, CEO van De Heus Asia: “Wij zijn bijzonder verheugd met deze acquisitie. Het markeert voor ons een nieuwe mijlpaal. Wij heten onze collega’s van Masan van harte welkom binnen onze mooie en sterke De Heus organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat door de bundeling van krachten wij nog meer waarde gaan toevoegen voor onze klanten en andere ketenpartners. Samen met onze klanten, dealers, medewerkers en strategische partners kijken wij met rotsvast vertrouwen uit naar een gezamenlijke mooie toekomst

Gezamenlijk werken aan verdere vooruitgang

Johan van den Ban, Algemeen Directeur van De Heus Vietnam en Cambodja: “Ook in de toekomst zullen wij nieuwe keteninitiatieven blijven ontwikkelen gericht op het borgen en verbeteren van de productkwaliteit en het versterken van de positie van de onafhankelijke vee- en vishouders en dealers. De uitvoering van eerder genoemde overeenkomsten zal de verdere professionalisering, optimalisatie en verduurzaming van de volledige voedselketen van dierlijke eiwitten, van genetica tot voedingsproducten voor consumenten, versnellen."