De Heus verkrijgt octrooi voor CombiFerm® 3-traps-fermentatie

21 juli 2017
-
3 minuten

Na een jarenlang ontwikkelingsproces heeft De Heus octrooi verkregen op CombiFerm 3-traps-fermentatie. Voor De Heus is het de bevestiging dat ze een uniek en onderscheidend fermentatieproces in handen hebben.

3-traps-fermentatie

CombiFerm onderscheid zich van andere fermentatieprocedés doordat het in drie fases plaatsvindt. Daarbij wordt eerst een uitgekiend mengsel met melkzuurbacteriën opgekweekt (Optistart). Vervolgens wordt de bijpassende geschoonde granenmix (Optimix) voorbereid. En tenslotte ontstaat er na menging van beide binnen 12 uur een ferment met een pH <3,5 en een extreem ruime melkzuur/azijnzuurverhouding. In feite de meest stabiele vloeibare stroom die in het rantsoen de pH verlaagt.

Grote verschillen met andere procedés

Om objectief vaste te kunnen stellen hoe succesvol een fermentatieproces is, heeft De Heus enige tijd geleden de fermentatie-index ontwikkeld. Daarbij wordt op basis van een aantal objectief meetbare indicatoren (onder andere zuurtegraad, melkzuur, azijnzuur en droge stof) een score bepaald tussen 1 en 10. Uit vergelijkende tests is gebleken dat de verschillen met concurrerende fermentatieprocedés technisch onderscheidend zijn.

Betrouwbare fermentatie

CombiFerm is ontwikkeld om specifieke grondstoffen op een betrouwbare en voorspelbare manier te laten fermenteren. De praktijkresultaten tonen aan dat De Heus met haar 3-traps-fermentatie inderdaad een betrouwbaar en onderscheidend fermentatieprocedé in handen heeft, waarmee succesvol fermenteren in feite voor iedereen bereikbaar is.