De Heus verkoopt in volle omvang de KWS maïsrassen!

02 januari 2014
-
3 minuten

Ook in 2014 verkoopt De Heus exclusief de rassen Bravour, Kalientes en Salgado. Deze toprassen van KWS geven een zuivere zetmeelopbrengst per ha van 8.000 kg of meer!

Tips

De teelt van snijmaïs vergt een goede voorbereiding. Enkele tips die leiden tot hoge opbrengst en goede kwaliteit van snijmaïs zijn: 

- Minimale pH van de bodem 5 (bij te lage pH worden meststoffen slechter opgenomen door de plant)
- Grondbewerking: voor snelle opwarming is een vast wortelbed en een kruimelig zaaibed het beste (dit bepaald de startgroei van de maïs in het voorjaar)
- Verdichte en natte verzadigde bodems verhinderen opwarming van de bodem
- Zaaidiepte: zware grond 3-4 cm en lichtere grond 5-6 cm
- Juiste bemesting: bepaal de mineralenniveaus in drijfmest en laat u specialist met het Optimaïs bemestingsadvies programma de benodigde hoeveelheid drijfmest, Maïsmest Humifirst en MaïsPlus 13400 berekenen.

Maïs groeit weliswaar voornamelijk boven de grond, maar wat in de grond gebeurd is voor de opbrengst en voederwaarde minstens zo belangrijk!

Keuze van het ras

Houd met de keuze van uw maïsras rekening met de volgene punten:

1. Gebruikersdoelen: Silomaïs, CCM/MKS/Geplette maïs/Korrelmaïs of Energiemaïs
2. Regio: Noord-West of Oost-Zuid Nederland
3. Grondsoort: Zand/löss of Klei/veen
4. Zaaitijd: Voor begin mei, voor half mei of voor eind mei

Wilt u ook advies over uw maïsraskeuze, bemestingsplan of teelt? Dan neem dan snel contact met met uw specialist.