De Heus stuurt met rundveevoeders op broeikasgasemissie

31 maart 2020
-
3 minuten

Het fosfaatplafond blijft een feit. Het stikstofdossier vraagt om lagere ammoniakemissie en een hogere stikstofefficiëntie. Het aandeel eiwit van eigen land moet omhoog. Zuivelconcepten zoals On the Way to Planet Proof vragen bovendien een lagere broeikasgas (CO2) emissie. De Heus Voeders stuurt, als eerste in de markt, met haar Minex voeders actief op een maximale CO2-emissie per kilogram voer.

Sommige eisen gaan samen op. Andere zijn tegenstrijdig. Het valt daarom niet mee om op alle vlakken goed te scoren. Wij helpen u graag mee met de volgende speerpunten:
  • Meer melk uit eigen ruwvoer
  • Hogere voer-, stikstof- en fosfaatefficiëntie
  • Meer melkgeld door levering binnen zuivelconcepten
Met als resultaat een hoger voersaldo en een beter gevulde portemonnee.

Werkelijke broeikasgasemissie in Kringloopwijzer

Afgelopen jaar werd nog voor alle mengvoeders een gemiddelde broeikasgasemissie aangehouden in de Kringloopwijzer. Sinds 1 januari 2020 wordt broeikasgasemissie per samenstelling automatisch ingelezen in de Kringloopwijzer en worden verschillen per voersoort inzichtelijk. De emissie is namelijk afhankelijk van grondstoffen samenstelling. Met name aan sojaproducten wordt, afhankelijk van herkomst, een hoge broeikasgasemissie toegeschreven. Bijproducten daarentegen rekenen over het algemeen juist met een lage broeikasgasemissie, doordat de meeste uitstoot wordt toegeschreven aan het hoofdproduct.

Vernieuwd Minex assortiment maakt het mogelijk om CO2 uitstoot te verlagen

Ons MINEX (minder excretie) assortiment is opnieuw ingericht om op de diversiteit van eisen te kunnen sturen. Deze voeders zijn extra scherp op ruw eiwit en fosfor geoptimaliseerd en bevatten maximaal 750 gram CO2/kg mengvoer. Dit is een reductie van bijna 50% ten opzichte van de gemiddelde broeikasgasemissie van 1399 gram CO2/kg in 2019 mengvoer. De Minex voeders zijn bovendien zeer energierijk door het hoog aandeel suikers en zetmeel uit bietenpulp, graan en graanbijproducten. Dit stelt u in staat uw eigen geteelde graseiwit efficiënt om te zetten in melkeiwit. Dit verhoogt uw stikstof efficiëntie en reduceert uw ammoniak uitstoot.

"De Minex voeders zijn bij uitstek geschikt voor veehouders die (de ambitie hebben om) On the Way to Planet Proof melk leveren of hun Kringloopprestatie willen verbeteren."

RECYCLE om eiwit uit weidegras beter te benutten

Bij aanvang van het weideseizoen hebben we wederom een aantal voeders uitgerust met RECYCLE. De unieke mix van plantextracten in RECYCLE verbetert de penswerking en verhoogt de eiwit benutting uit vers weidegras. Het resultaat is meer melkproductie met een hoger melkeiwitgehalte en een lager melkureum in rantsoenen met > 6 kilogram droge stof aan vers gras / koe / dag.

Samen gaan we zo deze uitdagingen aan:
  • Meer melk uit eigen ruwvoer
  • Hogere eiwitefficiëntie
  • Lagere ammoniakemissie
  • Hoger aandeel eiwit van eigen land
  • Lagere broeikasgas emissie
  • Hoger saldo per koe

Benieuwd wat dit voor uw situatie kan betekenen? Vraag het uw Rundveespecialist of stel uw vraag via het formulier linksboven.