De Heus onderzoekt naaldloze ijzerinjecties

30 november 2012
-
2 minuten

Biggen worden geboren met een beperkte ijzervoorraad. Om ijzertekort te voorkomen krijgen de biggen extra ijzer toegediend. Van oudsher gebeurt dat per injectie met een naald. Dit zorgt echter voor een verhoogd infectiegevaar. Het alternatief is naaldloos injecteren. In een oriënterend onderzoek heeft De Heus deze twee technieken vergeleken.

Beperkte ijzervoorraad

Biggen worden geboren met een beperkte ijzervoorraad. IJzer zorgt voor de zuurstofopname in het bloed. Bij een tekort aan ijzer ontstaat bloedarmoede. Biggen zien dan bleek en groeien slecht. Omdat zeugenmelk weinig ijzer bevat, krijgen de biggen vaak extra ijzer toegediend. Dit gebeurt vaak door een injectie met een naald, maar steeds meer bedrijven dienen ijzer naaldloos (injecteren dmv hoge druk) toe.

Voordelen en nadelen

Het toedienen van ijzer per injectie heeft als voordeel dat precies de juiste hoeveelheid ijzer kan worden toegediend. Bij naaldloos injecteren is de kans op onderdosering groter vanwege de nauwkeurigheid die betracht moet worden bij het toepassen van deze methode. Een nadeel van injecties is echter dat via de naald infecties als PRRS overgebracht kunnen worden.

Tevens is er melding gemaakt van acute sterfte door, met Clostridium bacterie, verontreinigde naalden en/ of inhoud van het flesje. Dit infectiegevaar was voor De Heus aanleiding tot een oriƫnterend onderzoek naar deze twee verschillende methodes van het toedienen van ijzer. Met dit onderzoek wil De Heus een beeld vormen van de verschillen in ijzeropnamen bij biggen die ijzer met en zonder naald toegediend krijgen. Klik hier voor het volledige persbericht

Lees meer over de gezondheidsdiensten van De Heus.