De Heus naar de Tweede Kamer

29 mei 2019
-
2 minuten

De Nederlandse agrosector is een voorbeeld voor de wereld. Daar zijn we trots op. Maar het is niet altijd makkelijk om boer te zijn. Daarom is het belangrijk dat politici goed luisteren naar de praktijk!  Op 13 juni mogen we in de Tweede Kamer vertellen wat we vinden van de plannen voor kringlooplandbouw van minister Carola Schouten.

Weten waar je aan toe bent

Bij De Heus vinden we het belangrijk dat de overheid de spelregels niet tijdens de wedstrijd verandert. Als boer moet je weten waar je aan toe bent. Het verlagen van de impact van je bedrijf op het klimaat, het milieu of je lokale omgeving of juist het vergroten van het dierenwelzijn vraagt om investeringen. Een hogere opbrengstprijs voor je product is daarbij niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat de overheid de spelregels niet verandert tijdens de wedstrijd zodat je investeringen kunt terugverdienen en kunt rekenen op een fatsoenlijke boterham.

Eerlijk speelveld

Je moet als boer ook kunnen rekenen op een eerlijk speelveld. Nederlandse boeren hebben last van goedkope producten uit bijvoorbeeld Oekraïne en Oost-Europa. Daar worden veel minder strenge regels gehanteerd op het gebied van het milieu en de omgang met dierenwelzijn bij de productie van voedsel. Dat is niet eerlijk voor Nederlandse boeren.

Mestverwerking

De overheid kan ook meer doen aan de vergunningsverlening voor mestverwerkingsinitiatieven. Die komen onvoldoende van de grond. Dat is jammer omdat het op grotere schaal verwerken en verwaarden van dierlijke mest er juist voor kan zorgen dat de kosten van mestverwerking omlaag gaan. Bovendien kunnen waardevolle grondstoffen op deze manier worden hergebruikt.

Wil je ons hele position paper voor het gesprek met de Tweede Kamer lezen?


Download Position Paper