De Heus investeert in toekomst Nederlandse varkenssector

17 december 2018
-
2 minuten

De Heus realiseert medio april 2019 een nieuw centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding; De Elsenpas. Op het onderzoekscentrum wordt voedingsonderzoek gedaan dat voor een groot deel gericht is op de dagelijkse praktijkomstandigheden op het varkensbedrijf. De Heus laat met deze investering zien dat ze vertrouwen heeft in de toekomst van de varkenssector in Nederland. De bouw van het centrum is recentelijk gestart.

Duurzame varkenssector

In het nieuwe landbouwbeleid, dat uitgaat van de kringloopgedachte, is het varken een onmisbare schakel. Degelijk onderzoek en de daaruit voortvloeiende innovaties zijn een voorwaarden voor een gezonde en duurzame varkenshouderij. De Heus wil met het nieuwe onderzoekscentrum haar positie in de varkenssector verstevigen en daarmee bijdragen aan de wereldwijde voortrekkersrol van Nederland.

Rendement varkenshouders

Het onderzoek richt zich met name op vraagstukken die een bijdrage leveren aan het verbeteren van het rendement bij varkenshouders. Dit wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van bijvoorbeeld voedingsconcepten die de kostprijs verlagen, de voederconversie verbeteren en de groei verhogen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar concepten die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid van de varkens, de vitaliteit van de biggen, de biest- en melkproductie van zeugen en naar concepten van retailers die gericht zijn op een duurzamere productie.

Markttrends

Het onderzoek zal zich in belangrijke mate ook richten op zaken die te maken hebben met markttrends of wettelijke regelgeving. Denk hierbij aan de verlaging van de koper- en zinkgehaltes, maar ook aan het produceren van varkens zonder antibiotica of varkens met lange staarten.

Toekomst

Voor een deel van het onderzoek kijkt De Heus wat verder vooruit. Zo gaan ze voorbeeld onderzoek doen naar de individuele voedingsbehoefte van de dieren, zodat de productie efficiƫnter en de milieubelasting minder wordt. Ook smart farming wordt steeds belangrijker. Het toenemend aantal slimme sensoren in de stal en de complexer wordende datastromen vragen om praktijkgericht oplossingen. Op het onderzoekscentrum gaan ze daar zorgvuldig naar kijken.

Voedingsproeven

Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden is veel onderzoek nodig. Op de Elsenpas zijn ze in staat om snel veel voedingsproeven te doen. Zo kunnen ze nieuwe ingrediƫnten, vitamines, mineralen, aminozuren, grondstoffen en recepturen testen en op waarde met elkaar vergelijken. En omdat het onderzoek onder praktijkomstandigheden plaatsvindt kunnen de positieve resultaten uit de proeven snel ingepast worden in het voerassortiment en de voedingsadviezen van De Heus.

Al met al zullen de onderzoeksresultaten van De Elsenpas niet alleen van grote waarde zijn voor de individuele Nederlandse varkenshouders, maar zullen ze ook bijdragen aan het verstevigen van de concurrentiepositie van de hele Nederlandse varkenssector.