De Heus bevestigt nut ronde voerbak biggen

10 oktober 2014
-
2 minuten

Gemiddeld 46% hogere voeropname rond het spenen Het aanbieden van droogvoer aan jonge biggen is essentieel voor de ontwikkeling van de darmoppervlaktes. Bovendien voorkomt een goede voeropname voor het spenen een speendip direct na het spenen. De Heus doet daarom voordurend onderzoek naar voeropname bij jonge biggen.

Proef

Tijdens een proef op het proefbedrijf van De Heus in Escharen bij 112 tomen werd gekeken of het eerder aangetoonde positieve effect op voeropname van een extra ronde voerbak in het kraamhok bevestigd kon worden. De ene helft van de tomen kreeg het voer aangeboden in een rechthoekige voerbak die geplaatst was tegen de scheidingswand van het hok. De andere helft van de groep kreeg daarnaast voer in een ronde voerbak aangeboden. Bij beide groepen werd gemeten wat de voeropname was vanaf vijf dagen na geboorte tot na het spenen.

Resultaat ronde voerbak biggen

Conclusie

Uit de proef bleek opnieuw dat het plaatsen van een extra ronde voerbak in het kraamhok voor een significant hogere voeropname zorgt bij alle voersoorten, gemiddeld 46%. Daarmee toont de proef aan dat het plaatsen van een goed ontworpen en goed geplaatste voerbak in het kraamhok de technische resultaten aanzienlijk kan verbeteren.