CoolCare app tegen hittestress

26 juni 2022
-
3 minuten

De Heus heeft een app ontwikkeld die helpt om hittestress tegen te gaan. De app helpt je om nu al maatregelen te nemen.

Via onze CoolCare App kun je duidelijk zien wanneer er kans is op hittestress en wat je hieraan kunt doen. 

Hittestress melkvee

Onder invloed van de hoge tempratuur:
 • a. Gaan koeien minder vreten
  b. Gaat de ademhalingsfrequentie omhoog
  c. Afhankelijk van de stalcondities verschuift de voeropname van overdag naar de nacht, wanneer het koeler is. Overdag staan de koeien veelal te hijgen en te pompen i.p.v. voer opnemen zie je een slechte pensvulling
  d. Ruwvoer/krachtvoer verhouding kan uit balans raken door lage ruwvoer opname, waarbij koeien wel hun portie krachtvoer uit de automaat ophalen.
      - Resulteert in een negatieve energiebalans en een daling van je melkgift
      - Zorgt ervoor dat de pH in het bloed stijgt, omdat er meer CO2 wordt uitgeademd.
      - Hierdoor wordt er meer H+ (zuur) in het bloed opgenomen.
      - C&D resulteert in een verstoord pensmilieu en het afsterven van pensbacteriën.

De melkproductie kan snel onder druk komen op hete dagen; minder kg, tijdelijk hoger melkvet, lager melkeiwit en hoger ureum kan worden waargenomen in hete periodes.

Na de warmte:
 • a. Koeien gaan meer vreten
  b. De ademhaling normaliseert en minder zuur kan vanuit de pens worden opgenomen in het bloed
  c. Buffercapaciteit in het bloed is verminderd doordat er veel bicarbonaat is verbruikt/uitgescheiden tijdens de hittestress
  d. De pensfunctie staat onder druk omdat de totale bacteriepopulatie kleiner is geworden en er onbalans is tussen soorten. 
      -  A&D resulteren in een slechte vertering en pensverzuring.
         Dit kan je duidelijk zien aan de mest en aan de lage gehaltes in melk
      -  B&C versnellen de pensverzuring

Na de warmste dagen stijgt de melkproductie maar met lagere gehalten en een dalend ureum.

 
Wat kunnen we doen om de koe te ondersteunen?
 • a. Het (blijven) verstrekken van Bestermine Buffer, natriumbicarbonaat en Bergafat
  b. OmniGen, dit vermindert de hittestress en verlaagt de gevolgen van hittestress (6wkn inwerktijd, dus nu beginnen is in augustus minder negatieve effecten van hittestress)
  c. Reinig de drinkbakken - de hoge temperatuur zorgt namelijk voor snelle bacteriegroei in het water
  d. Extra aandacht voor structuur voorziening. Bijvoorbeeld hooi aanbieden aan het voerhek zodat koeien dit naar behoefte op kunnen nemen
  e. Stress momenten vermijden en zorgden dat de gehele dag voldoende fris voer aan het voerhek ligt 
  f.  De krachtvoerhoeveelheid in het rantsoen niet verhogen
  g. Voor bedrijven die de eerste snede 2022 open maken - extra aandacht hebben voor structuuraanvulling. De kuilen zullen naar alle waarschijnlijkheid een hoge verteerbaarheid hebben met veel suiker en een lage ruwe celstof.

 

Download de app op je telefoon

Je kunt de app op je telefoon downloaden in de Apple App store, of in de Google Play store.

De app biedt verschillende services, zoals een automatische waarschuwing als de hittestress-index op jouw locatie en voor jouw dieren kritiek wordt.

In de app kun je ook diverse zaken zelf invoeren, zodat je precies na kan gaan wat de omstandigheden in de stal en afdeling voor een effect hebben op de dieren.

Klik hieronder op de link van jouw app-store om CoolCare te downloaden.

   

 

Hoe werkt het?
In de app staat bij het uitroepteken '!' uitgelegd hoe de app werkt.

 

Meer weten? Neem contact op.