Co de Heus informeert Chinese president

24 maart 2014
-
3 minuten

Co de Heus informeert Chinese president Xi Jinping en Nederlandse Koning en Koningin over TRUST FEED, het kwaliteitssysteem van de Nederlandse mengvoederindustrie. Tijdens het tweedaagse staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping had Co de Heus, topman van De Heus Animal Nutrition, op zondag 23 maart jongstleden het genoegen om de Chinese president en Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander en Koningin Maxima kort te informeren over de manier waarop de Nederlandse mengvoederindustrie de voedselveiligheid borgt.

Co de Heus (eerste van links) tijdens presentatie aan president Xi Jinping (derde van links).Foto: ANP

De presentatie vond plaats in het Koetshuis van Kasteel Keukenhof en maakte onderdeel uit van een grotere presentatie rondom de Topsectoren Agro&Food en Tuinbouw. De presentatie van beide topsectoren was vooral gericht op het benadrukken van het belang van een bilaterale samenwerking tussen China en Nederland.

De topsector Agro & Food werd ingeleid door de voorzitter van deze Topsector, de heer Aalt Dijkhuizen.  De Heer Dijkhuizen ging met name in op de kracht van de Nederlandse Agro & Food sector.

Over TRUST FEED

De organisatie doet 3 dingen: leveranciersbeoordeling, productbeoordeling en deelnemersbeoordeling. In de leveranciersevaluaties wordt bepaald of een leverancier of producent een bepaalde grondstof mag leveren. Zonder die goedkeuring kun je in Nederland dus geen zaken doen. Risico-inventarisaties worden uitgevoerd om te bepalen hoe vaak de bedrijven bepaalde grondstoffen moeten onderzoeken op bepaalde verontreinigingen. Elke vorm van verontreiniging wordt doorgegeven aan TRUST FEED die vervolgens actie onderneemt richting de leverancier. De deelnemersevaluaties worden gedaan om te controleren of de deelnemers inderdaad afwijkingen doorgeven en of ieder bedrijf zijn tracking en tracing systeem op orde heeft, om binnen 4 uur een recall te kunnen uitvoeren. Een kracht die voornamelijk wordt bepaald door de hoge productiviteit, efficiëntie, sterke innovatievermogen en de lage carbon foot print.

Na de inleiding door de voorzitter kreeg Co de Heus het woord. Vanuit het inzicht dat een veilig eindproduct begint met een veilig begin van de keten stond in het verhaal van Co de Heus TRUST FEED, het unieke kwaliteitsbeheersingssysteem dat de Nederlandse voersector heeft ontwikkeld, centraal. Hij gaf hierbij aan dat de kracht van het systeem vooral gelegen is in de samenwerking tussen alle mengvoederfabrikanten, groot en klein, die rechtstreeks aan de boeren leveren.

Hij benadrukte dat voedselveiligheid boven alles gaat en dus ook belangrijker is dan winstdoelstellingen. Gelet op dit gemeenschappelijke belang is er een enorme bereidheid met elkaar samen te werken ondanks dat de bedrijven elkaars concurrenten zijn.

Co de Heus gaf ook nog een toelichting op de samenwerking tussen zijn bedrijf en het Chinese Wellhope, waarin De Heus de 2e aandeelhouder is.

Na Co de Heus vertelde Cees ’t Hart van Friesland Campina over de Nederlandse zuivelsector.