Betere benutting genetische mogelijkheden vleesvarkens

25 oktober 2013
-
3 minuten

De Heus introduceert nieuwe voedingsstrategie en voerlijn. Genetische groeipotentie van vleesvarkens is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Toch stagneert de feitelijke groei van vleesvarkens in Nederland al jaren. De Heus heeft daarom onderzoek gedaan teneinde de genetische groeipotentie beter te benutten. De resultaten van de onderzoeken zijn verwerkt in een vernieuwde voedingsstrategie en voerlijn.

Voedingsstrategie

Kenmerkend aan de genetische aanleg van moderne vleesvarkens is het feit dat ze tijdens de mestfase, in vergelijking met een paar jaar geleden, eerder tot maximale groei komen en dat de groei daarna sneller afvlakt en lager wordt. Op basis van uitgebreide proeven op het eigen vleesvarkensproefbedrijf De Vlierbos heeft De Heus een nieuwe voedingsstrategie ontwikkeld die nauw aansluit op dit gegeven. Wanneer gevoerd wordt volgens deze nieuwe strategie zal daarom sneller een hoger gewicht behaald worden en worden de genetische mogelijkheden beter benut.

Voerlijn

Maar niet alleen de voedingsstrategie is aangepast. Op basis van uitgebreid onderzoek door De Heus zijn er ook nieuwe inzichten verkregen in aminozuurverhoudingen. Met deze nieuwe inzichten is het voer aangepast en wel op zo’n manier dat de aminozuurgehaltes in het voer aansluiten op de behoeftes van het dier. Dit betekent aan het begin van de groeicurve een hoger aminozuurgehalte in relatie tot de energiewaarde en aan het eind een lager aminozuurgehalte. Dit zorgt ervoor dat het voer en de voedingsstrategie naadloos op elkaar aansluiten en dat de groeipotentie van het dier optimaal benut wordt. Voor de varkenshouder biedt dat de mogelijkheid zijn rendement verder te optimaliseren.

Ervaring

De Heus heeft inmiddels op meerdere praktijkbedrijven ervaring opgedaan met deze aanpak. Daaruit is gebleken dat een groeiverhoging van 50 gram per dag zeker te realiseren is.

Voor meer informatie bekijk het volledige persbericht