Betalingsrechten 2016

29 maart 2016
-
2 minuten

In 2015 is op bijna iedere hectare grond een betalingsrecht ontstaan. Is in 2015 een ‘Private Overeenkomst verhuur’ (PO) afgesloten, dan zijn de betalingsrechten automatisch teruggezet op naam van de verhuurder. Vanaf 2016 zijn PO’s niet meer van toepassing. Als de grond doorlopende verhuurd wordt dan moeten de rechten in 2016 actief worden overgedragen naar de huurder om deze door de huurder te laten verzilveren.

Beslissing toekenning betalingsrechten

Om betalingsrechten te kunnen overdragen, moeten deze eerst zijn vastgesteld. Het bedrijf moet dus een ‘Beslissing toekenning betalingsrechten 2015’ hebben ontvangen.

Overdracht van betalingsrechten

Een overdracht van betalingsrechten kan digitaal worden gemeld via mijn.rvo.nl ([REGISTRATIE EN MELDING DOORGEVEN] -> [BETALINGSRECHTEN OVERDRAGEN]). De verhuurder/verkoper start met het invullen van het formulier. Op het formulier moet het e-mailadres van de huurder/koper worden ingevuld. Nadat de verhuurder/verkoper het formulier heeft ondertekend met een TAN-code ontvangt de huurder/koper een e-mail dat hij, via mijn.rvo.nl, het formulier kan ondertekenen (met TAN-code). Pas nadat beide partijen het formulier hebben ondertekend, is de melding definitief. Als beide partijen en machtiging afgeven aan dezelfde adviseur dan kan deze alle handelingen voor verhuurder/verkoper en voor huurder/koper verzorgen.

De overdracht van betalingsrechten moet uiterlijk 15 mei worden gemeld bij RVO. Wordt de melding later gedaan, dan kunnen de betalingsrechten in dat jaar niet worden benut door de huurder of koper.

Verhuur van betalingsrechten

Bij verhuur van betalingsrechten moet op het formulier een einddatum worden ingevuld. Op de einddatum gaan de betalingsrechten automatisch terug naar de verhuurder. Dit is anders dan voorheen bij de verhuur van toeslagrechten. De einddatum staat standaard op de eerstvolgende 16 mei. Hierdoor kan de huurder de betalingsrechten in het betreffende jaar benutten en worden ze direct daarna teruggezet op naam van de verhuurder. Ook kan gekozen worden voor een einddatum in de verdere toekomst en kan de einddatum tussentijds worden gewijzigd.

Nieuw is dat betalingsrechten ook zonder grond verhuurd kunnen worden. Dit zal niet zo vaak gebeuren, omdat er weinig huurders zullen zijn die grond ‘over’ hebben. Het kan wel in bepaalde situaties interessant zijn, bijvoorbeeld als de verhuurder betalingsrechten heeft met een hoge waarde en grond kwijt raakt. Het bedrijf kan dan rechten verhuren aan een bedrijf, dat geen betalingsrechten heeft of betalingsrechten met een lage waarde heeft.

Bedrijfsoverdracht

Een overdracht van betalingsrechten bij een bedrijfsoverdracht kan gemeld worden met het formulier ‘Melding Overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf’’. Ook een bedrijf dat is uitgeschreven bij KvK kan rechten overdragen.

Bij het overdragen van betalingsrechten worden vaak afspraken gemaakt over het verrekenen van de basispremie en eventueel de vergroeningspremie.

Start op tijd

Start op tijd met het invullen van het overdrachtsformulier. De melding is pas definitief als beide partijen het formulier hebben ondertekend met een TAN-code.

Vragen

Heeft u vragen neem dan contact op met onze collega's van Agra-Matic.