Baanbrekende onderzoeks-resultaten varkens

17 april 2014
-
3 minuten

Gezonde darmen zijn essentieel voor het welzijn en de ontwikkeling van varkens. De Heus Voeders organiseerde samen met MSD Animal Health op donderdag 17 april 2014 het varkenssymposium  ‘Van binnen beter’.  Ruim tachtig belangstellenden namen kennis van de laatste veterinaire ontwikkelingen. Onder die ontwikkelingen ook baanbrekende onderzoeksresultaten: nieuwe mestproeven laten zien, dat een forse besmetting met darmpathogenen bij vleesvarkens leidt tot groeidalingen tot wel 100 gram per dag.

DNA-sequencing

Het symposium, dat plaatsvond bij Omnivents in Valburg, had diverse inspirerende sprekers op het programma. Microbiologen Frank Schuren en Heleen Wortelboer van TNO gaven inzicht in darmflora en darmintegriteit en de invloed hiervan op de gezondheid van varkens. Onlangs startten de Heus en TNO een uniek onderzoek naar acute biggensterfte na het spenen, veroorzaakt door hersenvliesontsteking (HVO). Met behulp van DNA-sequencing is nu aangetoond dat biggen die leiden aan een hersenvliesontsteking een andere opbouw in darmflora kennen dan gezonde biggen.

Ketenbrede samenwerking

De Heus Voeders onderstreepte het belang van biggenvoeding die de darmgezondheid van biggen ondersteunt. Daarbij zijn drie elementen van wezenlijk belang: de kwaliteit van grondstoffen, de verwerking van grondstoffen en de manier van voeren. MSD Animal Health besprak de nieuwste veterinaire inzichten rondom darmgezondheid. Doelstelling is om vanuit een ketenbrede samenwerking de problematiek in de varkenshouderij op te lossen.

Praktijkgericht darmgezondheidsprotocol

Zo deden De Heus en MSD Animal Health onlangs onderzoek op proefbedrijf ‘de Vlierbos’ van De Heus Voeders naar de relatie tussen de hoeveelheid pathogenen in mest en de mate waarin de groei van de vleesvarkens wordt geremd. Waar sprake was van mest met een forse besmetting van pathogenen, bleef de groei van vleesvarkens met gemiddeld 60 gram per dag achter. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten wordt er momenteel gezamenlijk gewerkt aan een praktijkgericht onderzoeksprotocol voor darmgezondheid.

Voor meer informatie zie: Persbericht 'Baanbrekende onderzoeksresultaten tijdens varkenssymposium darmgezondheid'