Aanpassing Maatregelen Vogelgriep

03 december 2014
-
3 minuten

Afgelopen maandag is bekend geworden dat op basis van alle beschikbare informatie het meest waarschijnlijk is dat er drie separate introducties van het vogelgriepvirus hebben plaatsgevonden in de gebieden Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen. Uit onderzoek is gebleken dat vogelgriep type H5N8 hoogpathogeen aanwezig was bij smienten in de buurt van Kamerik.  Het Ministerie van Economische Zaken stelt op basis hiervan vast dat het daarom zeer waarschijnlijk is dat het vogelgriepvirus via wilde eenden in ons land binnen is gekomen en het dus onafhankelijke besmettingen betreft.

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft het Ministerie van Economische Zaken besloten het pakket aan maatregelen om de vogelgriep te bestrijden aan te passen. Onder andere navolgende aanpassingen zijn van kracht vanaf woensdag 3 december 2014 23.59 uur:

  • In regio A blijft het huidige regime onverkort van kracht;
  • Voor de rest van Nederland geldt dat met uitzondering van het beschermings- en toezichtsgebied bij Kamperveen er geen specifieke regio-indeling meer gehanteerd wordt
  • In regio’s B, C en D geldt een landelijke aanpak waarin onder andere de volgende maatregelen van kracht zijn; ophokplicht, bezoekersregeling, verbod op tentoonstellingen en het 1 op 1 transport met inachtneming van de hygiëneprotocollen (dit geldt niet voor het 10 kilometer gebied rond Kamperveen). Dit laatste betekent onder andere dat een voer-bulkwagen maximaal 1 pluimveebedrijf per rit mag bezoeken;
  • In alle regio’s blijft de stickerregeling van kracht (zodat in geval van een nieuwe uitbraak de oude systematiek meteen weer kan gelden). Gebied B, C en D worden als een gebied gezien.
  • Belangrijke voorwaarde voor deze aanpassing is dat er een aanscherping komt van de hygiënemaatregelen. De hygiëneprotocollen (IKB/GD) moeten direct worden aangescherpt en er moet toezicht komen op handhaving.
  • Als er een nieuwe uitbraak komt in een regio buiten A is de oude situatie met onmiddellijke ingang weer van toepassing.

    Kijk voor meer informatie over vogelgriep op de website van de Rijksoverheid.