Meer melk, meer resultaat met De Heus Voeders

29 november 2012
-
2 minuten

Melkveehouders die hun voer betrekken bij De Heus Voeders hebben deze winter aanzienlijk meer melk per koe per dag geproduceerd. Dit blijkt uit gegevens van Dairy Compass, het melkveemonitoringssysteem van De Heus Voeders waar inmiddels ruim 1.500 melkveehouders aan deelnemen.

Méér melk, méér resultaat met De Heus Voeders!

Melkveehouders die hun voer betrekken bij De Heus Voeders hebben deze winter aanzienlijk meer melk per koe per dag geproduceerd, bij gestegen vet- en eiwitgrammen. Bovendien hebben deze melkveehouders over 2011 lagere krachtvoerkosten. Dat blijkt uit gegevens van Dairy Compass, het melkveemonitoringssysteem van De Heus Voeders waar inmiddels ruim 1.500 melkveehouders aan deelnemen.

In januari van dit jaar (2012) bleek de melkopbrengst per koe per dag 1,6 kg hoger te zijn dan in oktober 2011. Dat verschil is 0,5 kg hoger dan in dezelfde periodes in de afgelopen twee winters is gesignaleerd. De hogere opbrengst heeft geen verdunning van de melk tot gevolg; de hoeveelheid vet en eiwit per koe per dag is eveneens gestegen, waardoor de extra kilogrammen melk ook tot een hoger resultaat hebben geleid.

Deelnemers aan Dairy Compass hebben over 2011 gemiddeld 2% minder krachtvoerkosten gehad dan het marktgemiddelde van € 6,50 per 100 kg melk. De best presterende melkveehouders hebben zelfs 5,2% lagere krachtvoerkosten dan gemiddeld. Uitgaande van een melkveebedrijf met een jaarproductie van 700.000 kg melk leidt dat tot € 2.400,- minder krachtvoerkosten per jaar. Wij zijn er trots op dat de juiste advisering en rantsoenberekening door de specialisten van De Heus een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat.

Wilt u weten wat De Heus Voeders voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op!