Succesvolle overstap op robot melken

Familie Fontaine, Driebergen-Rijsenburg (Utrechtse Heuvelrug)

“Alles bij elkaar hoeven we nu per dag minder dan vijf minuten per koe te besteden”.

Het melkveebedrijf van de familie Fontaine bevindt zich tussen de kastelen en oude landhuizen van Driebergen-Rijsenburg (Utrechtse Heuvelrug). Twee jaar geleden startte het bedrijf met robotmelken. Het bedrijf is bescheiden van omvang maar qua professionaliteit wordt hier zeker niet klein gedacht.

Wil jij ook beter inzicht in het functioneren van je melkrobot en veestapel?

Met RobotExpert bieden we een praktische aanpak op het gebied van melkrobot instellingen, rantsoen en stalmanagement.

Thomas Beek

Rundveespecialist Regio in midden Nederland


Verschillende bedrijfstakken

Eigenaar André Fontaine is een ondernemer die bewust heeft gekozen voor verschillende bedrijfstakken. Het bedrijf bestaat uit een melkveetak met 60 melkkoeien, een paardenpensionstal en uit het gelijknamige installatiebedrijf. Het melkveebedrijf maakte afgelopen jaren een flinke ontwikkeling door: “We hebben we op de goede momenten investeringen gedaan. En door hard te werken kon ik daardoor land en fosfaatrechten bijkopen.” In 2018 werd de huiskavel uitgebreid met 15 hectare. Het bedrijf wordt nu omringd door in totaal 36 hectare grond. Het grootste deel wordt gebruikt als grasland en is toegankelijk voor de veestapel voor begrazing. Op zeven hectare wordt mais verbouwd. Familie Fontaine levert VLOG-melk aan DOC.

RobotScan

Thomas Beek is nog steeds erg betrokken bij de inzet van de melkrobot. “Hij voert regelmatig een RobotScan uit. Dan analyseren we de data uit de robot en kunnen we de instellingen optimaliseren. Een belangrijk doel is ervoor te zorgen dat de melkkoeien hun piekproductie langer vasthouden. De sleutel hiervoor zit in de krachtvoergift.”

“Feed First”

De robot biedt mogelijkheden voor een beter voermanagement: “Afgelopen 15 jaar steeg de melkproductie van 6.000 liter naar bijna 10.000 liter per koe. Fokkerij, maar ook gerichter voeren en nu een gemiddelde van drie melkingen per dag zorgden voor de productiestijging. We kunnen met de melkrobot de individuele koe beter in de gaten houden en hierop sturen. Op de robot voeren we twee soorten krachtvoer en we belonen de koeien die goed melk geven.”

Selectiepoort

André is erg tevreden over de selectiepoort: “We werken volgens het Feed first principe. De koeien kunnen te allen tijde naar het voerhek. Waardoor de koeien met melktoestemming eerst langs de robot moeten voor ze mogen liggen. Dit werkt voor ons heel goed. We hebben geen ophaalkoeien.

Voerkeuzes

Om te zorgen dat er op en top fitte koeien naar de melkrobot lopen heeft Thomas Beek een aantal voeraanpassingen gedaan. “We zien momenteel de eerste goede resultaten van de nieuwe aanpak bij het jongvee. Dat krijgt momenteel een rantsoen van onbeperkt stro en brok en dat levert fittere kalveren binnen de gehele koppel. We verwachten daarom ook betere vaarzen met een hogere melkgift.“ Ook zijn we kort geleden gestart met OmniGen om de weerstand van de koeien te verbeteren en het celgetal te verlagen. Omdat dit helpt tegen hittestress, verwachten we hier in de zomer nog meer voordeel van.”

Regelmatig naar de instellingen van de melkrobot kijken

”Thomas vult aan: “Door regelmatig actief naar de instellingen van de melkrobot te kijken, behalen we steeds betere resultaten. Ook tussen mijn bezoeken door kijk ik regelmatig via Teamviewer mee en adviseer ik over de instellingen”. Andre concludeert: “Je ziet de koeien glimmen en ze geven goed melk. De Heus komt hier al 35 jaar. Het is een echte samenwerking, met een open en duidelijke communicatie."

Alles uit je melkrobot halen?

Wil jij ook beter inzicht in het functioneren van je melkrobot en veestapel? Thomas Beek is Robotspecialist in de regio's Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en Flevoland.

Thomas Beek

Rundveespecialist / Robotspecialist