Ruwvoerdag Oldeberkoop

Ruwvoerdag Oldeberkoop

Aanmelden

Ruwvoerdag Oldeberkoop

Optimalisatie van de ruwvoerteelt om meer melk uit eigen ruwvoer te halen! U krijgt als melkveehouder inzicht en praktische tips van specialisten over bodem, bemesting en teelt. Goed inkuilmanagement en conservering van het ruwvoer zijn daarbij belangrijke factoren.

De veehouder op locatie deelt ook zijn ervaringen en inzichten. En je krijgt een kijkje achter de staldeuren!

Programma: Ruwvoerteelt en -benutting

Welkom
10:00 tot 10:30
Je bent van harte welkom op het melkveebedrijf Bouma.
Inloop met koffie/thee en iets lekkers.

Melkveehouder De Jong aan het woord
10:30 tot 11:00
Onze gastheer, melkveehouder Bouma, aan het woord over zijn bedrijf.

Meer melk uit eigen ruwvoer
11:00 tot 11:15
Gert Anker van De Heus vertelt hoe er meer melk geproduceerd kan worden uit jouw eigen ruwvoer.

"Maisteelt in al haar facetten" door Arjan Lassche (KWS)
11:15 tot 11:45
‘Waarom wordt er maïs geteeld’ en hoe, rekening houdende met wet- en regelgeving, ziet de toekomst van de maïsteelt er uit? We gaan even terug naar het verleden, door terug te grijpen op de redenen waarom er in Nederland gestart is met de maïsteelt en of deze heden ten dage nog steeds gelden. Het ‘waarom’ als het gaat om maïsteelt wordt in beeld gebracht. En hoe dat dan nu, anno 2021, maar ook naar de toekomst toe, moet.

Workshopronde 1 - Bemesting op het gastbedrijf en resultaten bemestingsproeven van 3 externe locaties door Gert Anker van de Heus i.s.m. collega’s van Agramatic Mineraal
11:50 tot 12:20
We bespreken in de eerste plaats de bemesting van het gastbedrijf. Daarbij staat aanwending en benutting van eigen drijfmest centraal. Daarnaast kijken we naar aanvullende kunstmest op het gastbedrijf en de resultaten van dit bijzondere voorjaar.
Op een drietal locaties hebben we de resultaten van de eerste en tweede snede. Op elke locatie liggen diverse objecten met meststoffen naast elkaar.
Met elkaar kunnen we dan resultaten bespreken en een stukje discussie voeren!

Lunch
12:20 tot 13:20
Geniet samen met uw collega melkveehouders van een lekkere lunch. Uiteraard wordt dit geheel verzorgd door de partners.

Workshopronde 2 - Aanpak droogstandsrantsoen
13:20 tot 13:50
Rundveespecialist Gerard van Norel neemt u op praktische wijze mee in het (droogstands)rantsoen van het gastbedrijf.
Dit bedrijf had in het verleden nogal last van cystes op de eierstokken. Dit kan een gevolg zijn van slepende melkziekte (ketose) en een negatieve energiebalans tijdens de start van de lactatie geven. Door kritisch naar het droogstandsrantsoen te kijken en door te rekenen is er inmiddels minder last van cystes en een betere opstart van de lactatie.
Sinds kort is er een aparte krachtvoerbox bij de droge koeien, waar de droogstandsbrok Toplac zo’n 14 dagen voor afkalfdatum wordt verstrekt.
De resultaten delen we graag tijdens deze workshop.

Workshopronde 3 - "Mijn toekomstige bouwplan"
13:55 tot 14:25
Hoe ziet jouw toekomstige bouwplan eruit?
Hoeveel verschillende grasmengsels telt jouw bedrijf? Met een divers bouwplan oogst je méér ruwvoer van je land: ruwvoer dat ook nog eens beter aansluit bij jouw behoeftes. Factoren zoals je bedrijfssituatie, de grondsoort, de conditie van je bodem en je maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn belangrijk in het creëren van een passend bouwplan. Hoe maak je de juiste keuzes op basis van deze kenmerken? Laat je inspireren en adviseren door de grasspecialisten van Barenbrug.

Workshopronde 4 - Bodem in balans door Gerwin van Ramshorst (Agra-Matic Mineraal)
14:30 tot 15:00
Waar kijk je naar bij het maken van een farmwalk en welke acties zijn er om je bodem in balans te houden en te krijgen?
Tijdens deze interactieve workshopronde willen we daarover in gesprek.

Bar-praat
15:00 tot 16:00
Afsluiting en bar-praat met uiteraard een drankje.

Ruwvoerdag Oldeberkoop

Ruwvoerteelt en -benutting


Wanneer

23 sep. 2021, van 10:00 uur tot 16:00 uur

Waar

Oldeberkoop

Google Maps routebeschrijving