Vanggewas bij mais

De uitdaging om een geslaagd vanggewas te telen wordt steeds belangrijker.

Enerzijds komt dit belang vanuit wetgeving op zand en löss. Anderzijds helpt een geslaagd vanggewas bij het vastleggen van waardevolle mineralen, behoud van organische stof en bodemvruchtbaarheid. Op intensieve bedrijven kan een geslaagd vanggewas in het voorjaar worden geoogst. Een welkome aanvulling op de ruwvoervoorraad.

Neem contact op Bekijk andere ruwvoerproducten en -diensten
  • Gelijkzaai: Proterra Mais
  • Onderzaai: Intermezzo
  • Nazaai: GreenSpirit of Snelle Lente Rogge

Gelijkzaai: Proterra Mais

Bij gelijkzaai kun je kiezen voor Proterra Mais, een grassenmengsel op basis van rietzwenk dat tot het 6e bladstadium van de mais kan worden ingezaaid. Voordeel van Proterra is een goede opkomst en forse opbouw van organische stof door diepe beworteling . Aandachtspunt is de concurrentie met snijmais. Het gewas moet daarom vaak geremd worden bij de onkruidbestrijding in de snijmais.

Onderzaai: Intermezzo

Bij onderzaai kun je kiezen voor Intermezzo, een grassenmengsel op basis van Italiaans raaigras dat vrij is van kweek en duist. Intermezzo concurreert nauwelijks met de mais en legt mineralen efficiënt vast. Voorwaarde is dat je de mais en Intermezzo met GPS inzaait in het 4e tot 8e bladstadium.

Nazaai: GreenSpirit of Snelle Lente Rogge

Bij nazaai voor 1 oktober moet de mais in september al voldoende afgerijpt zijn. Kies bij deze strategie voor een zeer vroeg tot vroeg maisras. Een vangewas als GreenSpirit 2 jarig op basis van Italiaans raaigras of Snelle Lente Rogge kan hierbij perfect dienen voor oogst in het voorjaar.