Onze mensen

Tim Welling

16 december 2020

Tim – sinds 1 februari 2020 Global Learning and Development manager - omschrijft zichzelf als energiek en creatief. Iemand die altijd op zoek is naar het gezamenlijke doel. “Mijn naam is Tim Welling: Tim staat voor ‘Talentontwikkeling In Mensen’. Mijn levensmotto is dan ook het maximaliseren van menselijk kapitaal. Mijn doel bij De Heus is ‘a life long learning’ door middel van kennis delen te realiseren.”

Menselijk kapitaal

Learning & Development is het totale concept om leren en ontwikkelen van medewerkers verder te brengen. “Medewerkers hebben kennis, kunde en ervaring nodig om De Heus en hun carrière verder te ontwikkelen en gemotiveerd te blijven. Het zijn de kwaliteiten van medewerkers die de kwaliteiten van onze producten bepalen. Medewerkers zijn het menselijk kapitaal van De Heus. Zij zorgen voor verdere versterking van onze marktpositie en onze rendementsverhoging.”

Een leven lang leren

“Mijn doel is ‘een leven lang leren’ te realiseren gebaseerd op de 70/20/10 regel (leren door te doen). Dit betekent: 70% = leren in je functie, 20% = coaching via instructies en 10% via klassikaal leren. De Heus faciliteert dit via het leerplatform voor De Heus medewerkers. Daar binnen worden de verschillende, duidelijk omschreven carrière/loopbaan paden geschetst. Door Learning & Development kan De Heus het potentieel van medewerkers maximaliseren. Zo wordt maximale samenwerking gestimuleerd.”

Nieuwe ontwikkelingen in versnelling

Thuiswerken in tijden van corona vraagt van iedereen een dynamische wijze van omgaan met de nieuwe werkelijkheid. Maar het zorgt er ook voor dat we genoodzaakt zijn mooie nieuwe ontwikkelingen te introduceren, zoals thuisleren met behulp van e-learning en blended learning, waarbij het deel dat normaal gesproken live plaatsvindt, nu via Teams georganiseerd wordt. De e-learning modules voor de verschillende diersoorten maken het thuisleren eenvoudig, makkelijk en leerzaam. Andere - al eerder opgestarte - programma’s heb ik omgeturnd van klassikaal naar online. De coaching gesprekken en de klassikale modules hebben plaatsgemaakt voor een inventieve online methode om de kennis en kunde toch gezamenlijk uit te kunnen voeren.”

Next steps

“Naast de nieuwe inrichting van het leerplatform worden er de komende tijd de nieuwe leeronderdelen toegevoegd. Deze zijn ontstaan vanuit vragen die we van verschillende landen – waarin De Heus gevestigd is - hebben ontvangen. Samen met de kennisdragers van De Heus zullen ik en mijn team opleidingsprogramma’s aanleveren naar behoefte per land. Zo blijven we met elkaar werken aan vooruitgang.”

Werken bij De Heus

Bekijk onze vacatures en vind de vacature die bij jou past!