Fotoreportage Haverkate

25 mei 2021

Het varkensbedrijf van de familie Haverkate is gevestigd in het Twentse Ambt Delden. Er liggen op deze locatie momenteel 5.600 vleesvarkens op brijvoer. Er worden borgen en gelten gehouden. Naast deze locatie bevinden zich op de thuislocatie nog 3.600 vleesvarkens en ruim 125 stuks melkvee. Op de foto zie je links eigenaar Rik Haverkate. In het midden staat Olaf Ensink. Hij is de bedrijfsleider en rechts staat Maas Jan Hazeleger, Brijvoerspecialist van De Heus en bedrijfsbegeleider bij Haverkate.

Fotoreportage Haverkate

Goede hygiëne

Voordat het bedrijf betreden kan en mag worden, is het verplicht om te douchen. Weliswaar is dit geen SPF bedrijf, maar door hygiënemaatregelen strikt te handhaven probeert de familie Haverkate de gezondheid op een zo hoog mogelijk peil te krijgen. Dat men hier ook in slaagt, blijkt wel uit de DDD die heel netjes

Keurig verzorgd

Uiteraard is er ook gedacht aan de benodigde bedrijfskleding. Het vergt altijd wat extra aandacht, maar het komt de hygiëne echt ten goede. En in schone kleren werkt het ook wel zo prettig! Bij Haverkate is de kleding dan ook altijd keurig netjes verzorgd.  In het schone gedeelte van het bedrijf staat de wasmand

De brijkeuken

Hier zie je de brijkeuken. De linker gele tank is de positioneringswatertank. Rechts is de witte schoonwatertank te zien. De rechter gele tank is momenteel niet in gebruik. Momenteel worden er drie rantsoenen gevoerd. De aanvullende voeders hierin zijn geproduceerd met de Matrix-wals-technologie. De blauwe menger

Weet wat je voert

Alle binnenkomende producten worden bij Haverkate op droge stof onderzocht. Daarnaast worden er regelmatig monsters op het laboratorium van De Heus in Veghel gecheckt. Enerzijds om de eigendroge stofmeting te controleren, nutritionele waardes te checken, maar ook om de mogelijke aanwezigheid van bijvoorbeeld giste

Nette droge hokken

De biggen komen binnen op een gewicht van circa 25 kg. Het zijn biggen van TN70 x Top Pie Select. "De opstart loopt vloeiend. De dieren maken mest op de plaats waar dat zou moeten, waardoor we nette droge hokken zien."

Gestegen naar 855 gram groei per dag

Naast de nieuwe stal functioneren de drie kleine oudere stallen nog prima. Er wordt een brij verstrekt van 24,5% DS die netjes homogeen blijft. In de startbrij wordt ook gewerkt met Matrixwalsen. Dit heeft nauwelijks invloed op de voeropname. Deze ligt over het hele mesttraject gemiddeld op 2,10 kg per dier per da

Geen vaccinatie tegen PIA nodig

Dieren van 65 dagen na opleg worden gevoerd met het tussenmengsel. Ook hier zien we nette schone en droge hokken en blijven de koppels netjes homogeen. "Dieren worden niet tegen PIA gevaccineerd. Met de huidige brijsamenstelling en de verbeterde structuur blijkt dat hier ook niet meer nodig te zijn. Ook de oplope

Mest met mooie structuur

Deze mest is genomen bij de zwaarste dieren. Een mooie vast keutel die, als je hem openbreekt, duidelijk nog structuur laat zien die vanuit de samenstelling en de Matrix-wals-technologie in stand gehouden wordt.

73 mm spier en 13 mm spek

"We kunnen nu scherp voeren met optimale groei en lage kosten."

Na het bedrijfsbezoek worden natuurlijk de opgemerkte zaken besproken. Daarnaast wil de familie Haverkate continu verbeteringen behalen. Vandaar dat de gevoerde curves in relatie tot de groeidoelstelling geoptimaliseerd wordt. De doelstelling is nu om door te groeien naar een groei van 900 gram, waarbij de voerder

Mooie ruime stal

Hier zie je een dwarsdoorsnede van een afdeling in de nieuwe stal, na ombouw naar brijvoer. Er wordt gewerkt met voergangventilatie via het kanaal onder het de voerpad. De ruime stal met het hoge plafond geeft veel volume. De brij wordt in deze stal via een steekleiding gevoerd.

Schone roosters, snel schoon

Aan het einde van de mestronde zijn de roosters nog steeds netjes schoon. Dit is een groot voordeel wanneer je de stal snel schoon wilt spuiten. Daarbij helpt de volledig  gecoate vloer en roosters natuurlijk ook.

Wat zit er in de silo's?

In totaal heeft het bedrijf de beschikking over vijf natte bijproductsilo's, waarvan de twee voorste polyester silo's gebruikt worden voor Kaaswei. De achterste silo's bevatten TWZ Premium, TGC bergapro en Aardappelstoomschillen. Daarnaast zijn er twee droogvoersilo's voor de aanvullend voeders en twee voor droge

Groene energie

De zonnepanelen op het dak kunnen de varkenshouderij en de rest van het bedrijf volledig van energie voorzien. Er is zelfs overcapaciteit en dus wordt er groene energie terug naar het net. Op de foto kun je goed zien dat het bedrijf bestaat uit een grote nieuwe stal met luchtwasser en drie kleine oudere stallen.