Home / Disclaimer e-mail

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden via dit e-mailbericht en de eventueel daaraan verbonden bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Bent u niet de bedoelde ontvanger van dit bericht, dan verzoeken wij u de verzender hierop te attenderen per ‘beantwoorden e-mail’ en vervolgens het gehele e-mailbericht (incl. bijlagen) van uw systeem te verwijderen. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent van dit bericht is kopiëren of openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van het bericht (incl. bijlagen) en/of de hierin vervatte informatie aan derden niet toegestaan. De Heus Voeders staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

De Heus Voeders B.V.  Rubensstraat 175  6717 VE Ede  Postbus 396  6710 BJ Ede
Tel. 0318 - 675 500  Fax 0318 - 675 509  info@de-heus.nl  www.de-heus.nl  KvK 14626985