Home / Kennisbank / Voerstrategie voor nieuwe foklijnen

Juiste voerstrategie voor nieuwe foklijnen - Leghennenfokkerij aan het woord

- De Heus werkt intensief samen met moderne, innovatieve en internationaal georiënteerde fokkerijorganisaties voor leghennen. Kennisuitwisseling en goed inspelen op veranderde omstandigheden verbeteren de praktijkresultaten.

Zowel fokkerijorganisaties als mengvoerbedrijven spelen dagelijks in op veranderde omstandigheden om leghennen optimaal te laten presteren. In de kaders in dit artikel leggen we uit wat hun fokdoelen zijn. ‘Voor ons is het de kunst om de juiste voerstrategieën te vinden voor nieuwe foklijnen voor optimale prestaties”, zegt John Achterstraat, Sectorhoofd Legpluimvee van De Heus. ‘Elk jaar neemt de productiecapaciteit van leghennen toe. Dat vraagt continu om afstemming van uitgebalanceerde voeding voor moderne legrassen. De gedragseigenschappen van hennen bepaalt bijvoorbeeld de onderhoudsbehoefte. Als in de toekomst wordt gefokt op ander gedrag, moeten we de voeding daarop aanpassen. ’Efficiënter producerende legrassen hebben vaak meer geconcentreerde voeders nodig, omdat het volume van het maagdarmkanaal wijzigt. Daarnaast zal het belang van een juiste voerstructuur meer dan ooit naar voren komen, als we geen snavels meer kunnen behandelen. ‘Als de levensduur van kippen toeneemt, vraagt dat ook een specifieke voerstrategie’, legt Achterstraat uit, die aangeeft dat De Heus met nieuwe foklijnen eigen voederproeven uitvoert om te komen tot de meest optimale samenstellingen van leghennenvoerders. ‘Wij geven ook signalen uit de praktijk door aan fokkerijorganisaties waar wij mee samenwerken. We streven gezamenlijk naar gezonde leghennen die met een hoge efficiëntie veel eieren produceren en dat langer volhouden. Dat levert leghennenhouders ook meer rendement op.’

Lohman Tierzucht

Lohmann Tierzucht heeft als belangrijkste speerpunten in hun fokdoelen:
Productie Dat gaat met name over het aantal verkoopbare eieren per opgehokte hen. Er is nog weinig progressie mogelijk in piekproducties. In aanhoudingsduur en legpersistentie zit nog wel potentieel.

Ei-kwaliteit Hierbij spreken we over zowel interne- als externe ei-kwaliteit. Hierbij spelen schaalkwaliteit maar ook ontwikkeling van ei-gewichten op latere leeftijd een belangrijke rol.

Voerefficiëntie Het gaat niet om beperking van de voeropname per dier, maar juist om het bereiken van een zo maximaal mogelijk aantal eieren of eimassa en daarmee lage voerkosten per ei of per kg ei. Echter, belangrijk hierbij is en blijft dat het om verkoopbare eieren gaat. Lohmann Tierzucht heeft dit vanuit het verleden reeds zeer lange tijd bewezen door zich hier al decennia lang op te focussen en blijft dit in de toekomst ook doen.

Dierenwelzijn Hierbij gaat het enerzijds om het gedrag van de dieren, maar daarnaast ook om bevedering van de dieren en vorm van de snavel. Dit is niet alleen belangrijk voor de maatschappelijke vraag vanuit Nederland en Duitsland, maar ook in andere Europese landen. In Scandinavië, UK, maar ook Oostenrijk en Zwitserland, waar al langer onbehandeld legpluimvee wordt gehouden, is welzijn een steeds belangrijker item. Daarnaast geeft dit wereldwijd voordelen: een kip die beter in de veren zit, voelt zich goed en produceert efficiënter.

Er is nog weinig progressie mogelijk in piekproducties. In aanhoudingsduur en legpersistentie zit nog wel potentieel

ISA

’Vooruit’ is het kernwoord voor de fokkerij van ISA. Vooruit betekent voor ISA toegevoegde waarde brengen voor de gehele legpluimvee-keten.

Productie ISA streeft naar het fokken van leghennen die in staat zijn 500 eerste kwaliteit eieren te produceren in een levenscyclus van 100 weken. Daartoe worden de zuivere lijnen van ISA al sinds 2009 aangehouden tot een leeftijd van 100 weken. Daarnaast worden de families ook onder praktijkomstandigheden getest. Deze combinatie maakt het mogelijk om met die families verder te fokken die in de praktijk de beste ei-kwaliteit eigenschappen combineren met een uitstekende leefbaarheid en een uitmuntende legpersistentie.

Innovatie Het gebruik van DNA-technieken versnelt de genetische vooruitgang, doordat selecties van met name de hanen van alle lijnen op jongere leeftijd plaatsvinden. Daarnaast maken deze en andere nieuwe technieken het mogelijk om te selecteren op een beter gedrag voor alle huisvestingssystemen. Wereldwijd, en zeker in Nederland, worden de ISA, Bovans en Dekalb leghennen in de praktijk al vaak 85 weken of ouder. Dankzij het fokprogramma kunnen koppels elk jaar weer een week langer aangehouden worden. Dit levert een toegevoegde waarde op van 8 tot 10 eieren per hen per jaar. De doelstelling 500 eerste kwaliteit eieren in 100 weken zou daarmee in 2020 realiteit moeten zijn.

Novogen

Novogen zet vol in op praktijkomstandigheden leghennen. De wereldmarkt voor consumptie-eieren is de afgelopen twee decennia sterk veranderd. De productie is flink toegenomen en gebeurt in grotere eenheden. Daarnaast worden de hennen in verschillende productiesystemen gehouden. Binnen de EU zijn dit met name alternatieve systemen. Novogen kiest met bovengenoemde praktijkvoorbeelden in het achterhoofd voor een selectiemethode die afwijkend is van andere fokkerijorganisaties. De door Novogen gehanteerde methode houdt sterk rekening met de prestaties van de foklijnen in verschillende productieomstandigheden. Dieren worden in situaties geselecteerd die zo dicht mogelijk bij de praktijkomstandigheden staan. Voor alle productiesystemen geldt dat de leghennen zo goed mogelijk moeten kunnen presteren binnen steeds groter wordende groepen van dieren. Het gedrag van de hennen is hierdoor een zeer belangrijke factor voor goede prestaties in de praktijk.

De vier belangrijkste selectiecriteria van fokkerijorganisatie Novogen zijn:
» Hoge ei-kwaliteit;
» Goede legprestaties d.m.v. een betere leefbaarheid en persistentie;
» Optimaal voerverbruik;
» Uitstekende aanpassing aan verschillende huisvestingssystemen.

Dierenwelzijn wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Daarom is het voor Novogen belangrijk rustige dieren te selecteren, onder andere met het oog op minder pikkerij. De beste manier om dit te doen, is om de foklijnen zelf al in diverse stressvolle situaties te selecteren. De criteria voor de keuze voor een bepaald ras zijn heel anders dan tien jaar geleden en deze zullen in de komende vijf tot tien jaar blijven veranderen. De fokkerijorganisaties moeten op deze ontwikkelingen vooruitlopen en dat is precies wat Novogen heeft gedaan en doet. De toename van voerkosten heeft voor nieuwe trends in voersamenstelling gezorgd om zo kosten te kunnen besparen. Deze (blijvende) ontwikkelingen kunnen een effect op de prestaties van leghennen hebben. Novogen heeft sinds een aantal jaar voor de selectie van de zuivere foklijnen, maar ook voor de nakomelingentesten, een speciaal voerprogramma opgezet om deze trends te integreren. Het doel is om bij verschillende soorten voer de meest efficiënte hennen te selecteren. Daarnaast werkt Novogen ook aan de voerefficiëntie van de dieren door de per hen geproduceerde eimassa te verhogen en de dagelijkse voeropname gelijk te houden. Het aantal eerste soort eieren per leghen wordt verhoogd door selectie op een betere persistentie met een ‘standaard eigewicht’.

Het doel is om bij verschillende soorten voer de meest efficiënte hennen te selecteren

Hy-Line International

Hy-Line International in Des Moines in Iowa, USA is meer dan 70 jaar actief in de legpluimveefokkerij.

Productie Het doel van de bruine leghen Hy-Line Brown, alsook van de witte leghen van Hy-Line, is winstgevendheid voor de legpluimveehouder. Deze wordt met name gerealiseerd door een zeer scherpe voederconversie en ook lage uitval. Daarnaast wordt dit gerealiseerd door veel verkoopbare 1e soort eieren van het juiste gewicht. Hy-Line heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in uitbreiding van haar testbedrijven waarbij zuivere lijnen tot zelfs 90 weken worden gehouden. Daardoor kunnen we in de nabije toekomst de commerciële leghennen tot vlot 90-100 weken houden (zonder te ruien). Dit geldt niet alleen voor kolonie maar ook in volière gehuisveste leghennen. Ook wordt veel aandacht besteed aan het fokken van niet-snavelbehandelde leghennen.

Innovatie Hy-Line maakt tegenwoordig gebruik van de nieuwste fokkerijtechniek ‘genomics’ om de nauwkeurigheid in selectie nog verder te verbeteren.

H&N International

H&N International heeft zijn oorsprong eind jaren 40 in Amerika en is in 1987 onderdeel geworden van de Erich Wesjohann Group (EW Group). In Europa kennen we H&N Brown Nick (bruine leghen) en tegenwoordig ook H&N Super Nick (witte leghen). H&N staat bekend om haar prima technische prestaties in koloniehuisvesting en in scharrel/volière gehuisveste dieren met daarbij een uitmuntende ei-kwaliteit. Dit geldt voor zowel schaalkleur als schaalsterkte. Voor de komende jaren blijft de aandacht hierop gericht. Met de ‘nieuwe’ genoom selectie is H&N in staat om de hanen in de opfok al te selecteren. Zo is men in staat om o.a. de beste families te selecteren voor legprestatie, voederconversie en ei-kwaliteit. Met deze genetische markers kan tevens de vitaliteit van de dieren verder worden verbeterd; betere bevedering en minder kannibalisme zijn met name de selectiepunten voor de Europese markt. Het doel is niet-snavelbehandelde hennen in zowel kolonie, volière en natuurlijk biologische houderij tot het einde van de legperiode een goede bevedering mee te geven. Voor wat betreft de productie wordt er blijvend gewerkt aan de legprestatie van de hennen en in het bijzonder het doorlegvermogen zodat de levensduur van de leghen voor de legpluimveehouder elk jaar iets wordt vergroot.

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.