Home / Kennisbank / Pro-actieve aanpak kalkoensector

Pro-actieve aanpak kalkoensector

- De kalkoensector is nog niet verplicht om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Ze ziet wel de noodzaak hiervan in. Daarom werkt ook deze sector hard om het antibioticagebruik te verminderen. De Heus ondersteunt streven van harte.

Alle grote veehouderijsectoren moeten in 2013 het gebruik van antibiotica met 50 procent hebben teruggebracht. De pluimveesector maakte daarom een plan van aanpak om dit doel te bereiken. Dat plan werd eerst in de vleeskuikensector toegepast en daarna ook in de legsector. Op verzoek van de sectoren stelde het Productschap voor Pluimvee en Eieren een verordening op voor een verantwoord gebruik van antibiotica. Onderdeel hiervan is het registreren van dit gebruik. Ieder pluimveebedrijf moet voldoen aan de volgende voorschriften:

1. De pluimveehouder moet zijn antibiotica door de dierenarts laten registreren in de database IKB-CRA;
2. De pluimveehouder moet met de dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan opstellen;
3. De pluimveehouder moet zich laten controleren op naleving van deze verplichtingen. Voor de grote veehouderijsectoren geldt 2009 als referentiejaar voor het reduceren van antibioticagebruik.

Nulmeting en benchmarkrapport

Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) is een onafhankelijk instituut dat het terugdringen van antibiotica ondersteunt door richtlijnen vast te stellen voor een verantwoord gebruik. De SDA verwacht ook van de kalkoensector een reductie, maar legde deze in tegenstelling tot de grote sectoren nog geen doelstellingen op. De kalkoensector liet daarom op eigen initiatief door kalkoendierenartsen en de GD een nulmeting verrichten op alle kalkoenbedrijven in Nederland. Op basis van deze nulmeting kregen de kalkoenhouders een benchmarkrapport toegestuurd.

Minder gebruik

De kalkoensector richtte tevens de Werkgroep Aanpak Antibiotica Kalkoen (WAAK) op. WAAK werkt namens de kalkoensector aan een voorstel voor de SDA voor een meer verantwoord en minder gebruik van antibiotica. Om concreet te maken wat het streven is, zijn er drie niveaus ingesteld:

1. Het streefniveau is het eerste niveau. Blijft het gebruik van antibiotica op het bedrijf binnen het streefniveau, dan zijn geen extra maatregelen nodig;
2. Komt het gebruik binnen het signaleringsniveau, dan moet de kalkoenhouder maatregelen nemen. Hij heeft een jaar de tijd om weer binnen het streefniveau te komen;
3. Het derde niveau is het actieniveau. Binnen het actieniveau is het antibioticagebruik zodanig dat de kalkoenhouder direct maatregelen moet nemen om het antibioticagebruik te verlagen tot binnen het signaleringsniveau. Vervolgens heeft de kalkoenhouder nog een jaar de tijd om binnen het streefniveau te komen. Verder zijn kalkoenhouders in 2013 verplicht om een Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en een Bedrijfsbehandelplan (BBP) te hebben. In deze plannen staan de knelpunten van het bedrijf en de verbeterpunten. Na iedere ronde moeten het BGP en het BBP worden geëvalueerd. Indien nodig past het bedrijf de plannen aan in overleg met de dierenarts en de voorlichter, op basis van de actuele bedrijfssituatie.

Een optimale samenwerking tussen kalkoenhouder, dierenarts en specialist is gewenst

Proactief

De kalkoensector werkt proactief en gestructureerd aan het terugdringen van het antibioticagebruik. Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit heeft de sector nog geen norm opgelegd en toch neemt de sector al maatregelen om het gebruik van antibiotica in te perken. De nulmeting, de benchmarkrapporten en het voorstel vanuit de werkgroep aan de SDA laten zien dat de kalkoensector bereid is aan een gezonde bedrijfstak te werken en ze de noodzaak van antibioticareductie serieus neemt.

Voeding

Voer is van invloed op de gezondheid en met name op de darmgezondheid van de kalkoenen. Met de juiste voeding op het juiste moment kunnen we de gezondheid van de dieren in de goede richting sturen en hiermee de noodzaak om antibiotica te gebruiken, terugdringen. De Heus werkt dagelijks aan het optimaliseren van voer. Wij produceren diverse voerreeksen en concepten voor de kalkoensector. Met uw specialist en productmanager kiest u welke voeders op welk moment het meest geschikt zijn voor uw dieren. U kunt daarbij rekening houden met de groeiresultaten van de dieren, het bijvoeren van tarwe en de diergezondheid. Het is belangrijk om de voer- en wateropname goed te registreren. U kunt dan tijdig zien wanneer er een probleem aan dreigt te komen. Gebruik deze indicator en reageer daar adequaat op! Een van de mogelijkheden is om dan te kiezen voor een ander voer of om grondstoffen bij te (laten) mengen.

Kalkoenen bij voerbak

Voerreeksen

Standaard reeks
De Standaard reeks is gericht op snelle groei, goede voederconversie en een optimaal rendement. De hoogwaardige grondstoffen zorgen onder goede omstandigheden voor dieren met een optimaal eindgewicht.
Hybrid reeks
Hybrid Converters en XL’s vragen om een andere voerstrategie. Genetisch gezien kunnen zij met de juiste grondstoffen en nutriënten hetzelfde eindresultaat halen als de traditionele Big6. Daarom heeft De Heus alle Standaard-voersoorten ook beschikbaar in Hybrid-vorm. Deze voeders zijn op essentiële punten aangepast, onder andere richting zout en magnesium.
Slow reeks
De Slow reeks is gericht op gecontroleerde opname en groei, veiligheid en darmgezondheid. Grondstoffen en nutriënten zijn daar nauwkeurig op afgestemd. Te denken valt aan eisen op hoogwaardig eiwit, de keuze van vetzuren en de spreiding in grondstoffen. Het Slow-concept is zowel voor Big6 als voor Hybrid-rassen beschikbaar.
Tarwo reeks
Voor kalkoenhouders die tarwe bijvoeren, heeft De Heus de Tarwo reeks beschikbaar. De reeks bevat kernvoeders waarnaast vanaf de KK3 tarwe wordt gevoerd. Deze reeks is ideaal om dagelijks te kunnen sturen op darmgezondheid en indirect dus ook op antibioticagebruik. De Tarwo reeks is ook voor Hybrid-rassen beschikbaar. Daarnaast heeft De Heus een Nutri reeks en een XL reeks. Vraag uw specialist naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Bijmengen van grondstoffen

Met de Tarwo reeks of de Nutri reeks (Nutribiotica-concept, waarbij vanaf de KK1 10 procent tarwe wordt bijgevoerd) kunt u grondstoffen bijmengen. Wij kunnen ook voor het bijmengen van CCM of maïs een specialiteit maken. Verder levert onze fabriek in Ravenstein (gebroken) maïs of tarwe. Dit kan een aanvulling op kernvoer zijn, maar ook een aanvulling op compleet voer wanneer de darmgezondheid onder druk staat.

Managementfactoren

De invloed van managementfactoren op darmgezondheid en antibioticagebruik is zeer belangrijk. Dan gaat het om watermanagement, kwaliteit van eendagskuikens, seizoensinvloeden, diergezondheid, mest- en strooiselcondities. Een belangrijk punt is ook het klimaat in de stal. Daarom is het een belangrijke pre dat u de ervaren klimaatspecialist van De Heus kunt inzetten. U kunt zelf een grote bijdrage leveren aan een betere gezondheid en het reduceren van het antibioticagebruik door managementfactoren te optimaliseren.

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.