Home / Kennisbank / Naar een optimale fosfaatefficiëntie met het FosfaatCompass

Naar een optimale fosfaatefficiëntie met het FosfaatCompass

- De huidige wetgeving dwingt melkveehouders om op efficiënte wijze om te gaan met fosfaat. Er zit immers een grens aan de maximum fosfaatproductie per bedrijf. Elke melkveehouder is erbij gebaat om binnen deze ruimte zoveel mogelijk kilogrammen melk te produceren.

Met andere woorden: hoe verhoogt u de fosfaatefficiëntie? FosfaatCompass is een rekenmodule om dit voor uw melkveebedrijf inzichtelijk te maken door middel van simulaties.

Fictieve maatregelen

Er wordt gestart met het in kaart brengen van de huidige bedrijfssituatie, om daarna in de simulatie maatregelen in te voeren die u kunt nemen om de fosfaatefficiëntie te verhogen (zie tabel 1).

Tabel 1: Uitgangssituatie en simulatie
Tabel 1: Uitgangssituatie en simulatie Tabel 1: Uitgangssituatie en simulatie

Voorbeeld

In het voorbeeld is een jaarproductie genomen van 9.000 kilogram melk met een BEX-voordeel van 10 procent. Hiermee komt u uit op een fosfaatproductie van 3.915 kilogram. Er zijn momenteel 90 melkkoeien en 10 droogstaande dieren op het bedrijf aanwezig. De zeven managementinstrumenten in de tabel, melkproductie, vruchtbaarheid, etcetera, hebben allemaal invloed op de fosfaatefficiëntie.

In de uitgangssituatie (groen) zijn de huidige kengetallen van het voorbeeldbedrijf weergegeven. In de simulatie (lichtgroen) is een aantal maatregelen doorgevoerd:

  • Een stijging van 2 kilogram melk;
  • Minus 5 stuks jongvee onder het jaar;
  • Minus 5 stuks jongvee boven het jaar;
  • Een verlaging van de ALVA met 2 maanden;
  • Een verlaging van 0,2 gram P/ kg ds.

Resultaat

Het FosfaatCompass berekent wat de genomen maatregelen tot gevolg hebben (tabel 2). Zo kunt u zien dat de rantsoenefficiëntie in dit geval stijgt van 1,11 naar 1,17. Dit levert ruim 9.400 kilogram droge stof op. Deze winst wordt met name veroorzaakt door de vermindering van de hoeveelheid jongvee. De fosfaatproductie in de simulatie daalt van 3.915 naar 3.531 kilogram, een voordeel van 384 kilogram fosfaat. Als we het voordeel uitdrukken in kilogrammen melk geproduceerd per kilogram fosfaat dan stijgt deze van 235 naar 279 kilogram melk.

Optimale fosforefficiëntie

Tot slot kunt u met het FosfaatCompass berekenen wat u met de maximum norm van 3.915 kilogram fosfaat aan kilogram melk kunt produceren. In het voorbeeld is dat ruim 1.000.000 kilogram melk. Het cirkeldiagram (figuur 1) geeft een overzicht van de verdeling van de voordelen. Wat opvallend positief naar voren komt is het aantal gram fosfor per kilogram droge stof. Dit levert ruim een derde van het voordeel op.

Wilt u voor uw bedrijf ook een berekening laten maken? Vraag uw specialist of handelaar.

Figuur 1: Verdeling fosfaatwinst
Het voorbeeld maakt duidelijk dat je met het FosfaatCompass snel een aantal fictieve maatregelen kunt doorrekenen en kunt bepalen hoe u de fosforefficiëntie op het bedrijf kunt optimaliseren.
Figuur 1: Verdeling fosfaatwinst

Gerelateerde artikelen

Door de afgesproken invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2018 is er extra aanleiding om...

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.