Home / Kennisbank / Kracht van Pluimvee Prestatie Plan

Ontdek de kracht van het nieuwe Pluimvee Prestatie Plan

- In het verleden kregen vleeskuikens op elk bedrijf min of meer standaard voer. Bij problemen werd er links en rechts bijgestuurd op advies van de dierenarts, pluimveevoorlichter of de eigen ervaringen. Dit is achterhaald. De Heus biedt voerprogramma’s waarmee pluimveehouders kunnen inspelen op elke situatie op hun bedrijf. Dit noemen we het Pluimvee Prestatie Plan.

De laatste jaren hebben zich in de markt opmerkelijke ontwikkelingen voorgedaan. Hieronder volgen de ontwikkelingen in de vleeskuikenmarkt:
» Enorm gestegen groeicapaciteit
» Meer jeugdgroei
» Grote verschillen in nutriëntbehoeften tussen rassen
» Maatschappelijke aandacht voor diergezondheid en antibioticagebruik
» Dierwelzijn
» Beperkingen in keuze van grondstoffen
» Scherpere eisen van slachterijen aan aflevergewichten
» Eisen van grootwinkelbedrijven aan grondstoffen namens consumenten
» Duurzaamheid en verantwoord gebruik van energie en eiwitten

Door deze ontwikkelingen is er het besef dat iedere bedrijfssituatie op elk moment anders kan zijn, en daarmee dat ook elk bedrijf zijn eigen specifieke aanpak en voerbehoefte (nodig) heeft. Om de moderne vleeskuikenhouder de mogelijkheid te bieden zo goed mogelijk in te spelen op zijn
specifieke bedrijfssituatie ontwikkelde De Heus het Pluimvee Prestatie Plan.

Pluimvee Prestatie Plan

Het besef dat iedere bedrijfssituatie anders is, leidde bij De Heus tot een compleet nieuwe opbouw van het voerassortiment. Dit assortiment biedt de mogelijkheid invulling te geven aan eisen van de markt en laat het vakmanschap van de vleeskuikenhouder maximaal renderen. In het nieuw ontwikkelde voerassortiment is gekozen voor een opbouw waarbij afhankelijk van bedrijfsdoelstellingen en marktsituatie een flexibel voerprogramma samengesteld wordt. De pluimveehouder doet dit door met zijn specialist een eigen flexibel Pluimvee Prestatie Plan te ontwikkelen, rekening houdend met zijn dieren, klimaat, stal, doelstellingen, enzovoort. Het doel is een maximaal bedrijfsrendement.

Met het Pluimvee Prestatie Plan kunt u inspelen op de veranderende omstandigheden door de voeding aan te passen

Opti en Vita als basis

De basis van het Pluimvee Prestatie Plan bestaat uit twee duidelijk van elkaar te onderscheiden voerlijnen: Opti en Vita. De Opti-lijn beoogt een maximale groei met een laag voederverbruik. Voorwaarde is dat omstandigheden optimaal zijn. De nadruk ligt op hoge prestaties en resultaten. De Vita-lijn beoogt onder minder optimale omstandigheden toch het gewenste resultaat te halen, zonder verlies aan financieel rendement. De nadruk ligt hier op een gecontroleerde rustige opname en groei.

De opbouw van de Opti- en Vita-voerlijnen
De opbouw van de Opti- en Vita-lijnen. Door van voerlijn te wisselen kunt u altijd inspelen op veranderingen. Van beide lijnen zijn vier voerprogramma’s die verschillen op basis van de herkomst en duurzaamheid van de grondstoffen.

Elke ronde is anders

Het uitgangspunt bij het Pluimvee Prestatie Plan is dat niet alleen iedere bedrijfssituatie anders is, maar ook elke ronde. Het gaat om de wisselwerking tussen vleeskuiken, huisvesting, omgeving en dergelijke (zie overzicht). Deze wisselwerking verandert voortdurend en heeft invloed op de juiste nutriëntenbehoefte. Een nieuw ras kuikens of een verandering in klimaat kan bijvoorbeeld leiden tot een andere voederbehoefte.

Elk bedrijf is anders. Dat geldt zelfs voor elke ronde

Overzicht variabelen, van invloed voor het bepalen van het Pluimvee Prestatie Plan:
» Stal en klimaat
» Water
» Eendagskuiken
» Gewenste groei en gewichten
» Diergezondheid
» Voer (verteerbaarheid)
» Mest- en strooiselcondities

Wisselen van voerlijn

De beide voerlijnen Opti en Vita kunnen worden geleverd in volledig voer en concentraat. Het concentraat is bedoeld als aanvulling op het voeren van eigen tarwe. Hier wordt voor het concentraat voeders een aan het concentraat aangepast tarweschema gehanteerd. Voor de volledige voeders geldt dat De Heus hele tarwe door het voer mengt, gericht op het stimuleren van de spiermaagontwikkeling. De opbouw van de Opti- en de Vita-voerlijn is gelijk. Dit geldt voor leeftijdsopbouw, aandeel tarwe, fysische structuur en coccidiostatica. Dit maakt het mogelijk om op elk moment in de ronde om te schakelen van de Opti-lijn naar de Vita-lijn en andersom. Hierdoor kunt u met het Pluimvee Prestatie Plan voortdurend de resultaten verbeteren, door de voeding beter af te stemmen op de dieren.

Voordelen Pluimvee Prestatie Plan

Het grote voordeel van het nieuwe assortiment is dat u niet hoeft te kiezen voor een bepaalde voerlijn. Afhankelijk van de ervaringen van het afgesloten koppel kunt u met het Pluimvee Prestatie Plan proactief inspelen op het nieuwe koppel. U kunt kiezen voor snel en hard als het kan en gecontroleerd en rustig als het moet. Kuikens moeten immers steeds gezond blijven om hun maximale groeikracht te behouden. Maar altijd gericht op het beperken van de kosten op uw bedrijf en het verbeteren van de financiële resultaten. In samenwerking met uw dierenarts en de pluimveespecialist stelt u de voerstrategie met het Pluimvee Prestatie Plan vast en dient u vervolgens de best passende voeders toe. Onze pluimveespecialist overlegt graag met u hoe u ons Pluimvee Prestatie Plan volledig kunt toepassen op uw bedrijf.

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.