Home / Kennisbank / Hoe verbetert ons praktijkonderzoek uw resultaten?

Hoe verbetert ons praktijkonderzoek uw resultaten?

- Hoe goed werkt het Toplac droogstandsconcept van De Heus? Hoe kunnen we ons Kaliber Jongvee Plan verder verbeteren? Twee vragen die aanleiding geven om onze concepten te onderzoeken in de praktijk.

TopLac Droogstands Plan

Naast het succes van ons Premium Transitieconcept, hebben we al jaren het ver­trouwde Toplac Droogstands Plan. Hoe goed scoren we hier nu op? Aanleiding voor een gedegen praktijkproef. Op zeven melkveebedrijven verspreid over Nederland en België hebben 110 koeien vanaf tweede kalfs en ouder meegedaan in het onderzoek. De koeien zijn vanaf de droogstand tot kort na het afkalven gemoni­tord op onder andere conditie, pensvulling, ziekte en behandelingen rondom afkalven. Bovendien is er bloedonderzoek gedaan op calcium, NEFA’s en ketonen. Daarnaast zijn de rantsoenen volledig in beeld gebracht.

Calcium

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat 45 tot 60% van de melkkoeien een laag calcium in het bloed, ofwel subklinische melkziekte, heeft. Op bedrijven waar ons Toplac droogstandsconcept gevoerd wordt, kwamen we uit op 18% (tabel 1). Dit is een uitstekende score. Ook het percentage verse koeien met ketose ligt duidelijk lager dan het gemiddelde.

Beste resultaat door droogstandsnormen

De bedrijven met de beste resultaten, waren de bedrijven die het dichtst bij onze droogstandsnormen voerden. Hiermee onderstrepen we dat we een degelijk concept in huis hebben met bijbehorende rantsoennormen, waarbij u als belangrijkste uitvoerende partij de touwtjes in handen heeft om de transitie soepel te laten ver­lopen. Vraag bij uw specialist welk droog­standsconcept het meest passend is voor uw situatie.

Kaliber Jongvee Plan

Op bedrijven waar de droogstand verbetert, zien we tevens een verbetering in biest­kwaliteit. Dit is de basis voor een goede start van de kalveren. Door verschillende omstandigheden in de praktijk te vergelij­ken (onder andere op melkveebedrijf De Telegraaf), is duidelijk naar voren gekomen dat biestmanagement en hygiëne een cruci­ale rol spelen in het succes van de jongvee opfok. Alleen onder optimale omstandighe­den is het mogelijk om veel melk te voeren en een hoge groei van tot wel 900 gram per dier per dag te realiseren voor het spe­nen. Ter voorkoming van een speendip is het afbouwschema van essentieel belang. Bekijk samen met uw rundveespecialist met behulp van de Kaliber Selector welk melk­schema bij uw bedrijfssituatie past.In figuur 1 zijn de groeiresultaten van één van de praktijkbedrijven in beeld gebracht. Hier ligt het gemiddelde speengewicht op 88,3 kilogram en realiseren ze met gemid­deld 1253 gram per dier per dag een zeer hoge groei vlak na spenen.

Hogere melkproductie

Door ook oudere dieren te volgen, bleek dat de hoge groei van de eerste weken doorgezet wordt naar de rest van de opfok­periode. Deze dieren kunnen al vanaf 12 maanden geïnsemineerd worden. De meer­kosten van meer melkpoeder liggen rond € 40,­ per kalf, maar de belangrijkste inves­tering is aandacht. Daar staat tegenover dat deze dieren veel minder gezondheids­ klachten, een kortere opfokperiode, betere ontwikkeling en later als vaars ook een hogere melkproductie hebben.Conclusie blijft dat we een goed droog­stands en jongvee opfok concept hebben en dat de grootste winst te behalen valt in de uitvoering en het streven op de normen te voeren.

tabel 1: Resultaten van het praktijkonderzoek naar het Toplac Droogstands Plan
tabel 1: Resultaten van het praktijkonderzoek naar het Toplac Droogstands Plan

figuur 1: Gewichten van kalveren tot 100 dagen leeftijd op melkveebedrijf De Telegraaf
Gewichten van kalveren tot 100 dagen leeftijd op melkveebedrijf De Telegraaf

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.