Weet wat uw big eet

12 juli 2016

In het biggenonderzoek bij De Heus zijn we druk bezig met de voeding van uw biggen. De voeropname van de big is leidend bij de ontwikkeling van voeders voor uw biggen. Om te groeien moet er voldoende gegeten worden. Echter, een te hoge voeropname in bepaalde fasen in de biggenopfok kan ook een oorzaak zijn van problemen. Overdaad schaadt in dat geval. Dit artikel gaat in op het belang van voeropname, streefwaarden en de nieuwe Actief-reeks in het biggenassortiment.

Belang van voeropname

Om jonge biggen een goede start te geven in de biggenopfok is het belangrijk om bij te voeren in het kraamhok. De big moet leren om vast voedsel te eten en leren om nieuwe voedingsstoffen te verteren voor het spenen. Het spenen betekent een grote verandering voor de darmen van de biggen. De bacterieflora in de darm verandert plotseling, omdat de opname van melk van de zeug wegvalt. Door stress, darmpathogenen en door een te lage voeropname in de eerste dagen na het spenen kunnen de darmvilli gedeeltelijk ‘afsterven’ waardoor het voer slechter verteerd kan worden. Hierdoor kan diarree ontstaan. In de daaropvolgende periode moeten de darmen zich verder ontwikkelen zonder het systeem te overbelasten. In deze periode kunnen ze ook teveel voer opnemen. Daarbij geldt: overdaad schaadt! Het is van belang om op het juiste moment te schakelen naar het opvolgende voer. Een juiste voerop name in de eerste weken na het spenen voorkomt problemen verderop in de biggenopfok zoals streptococcen of coli’s. In de onderstaande tabel staan de streefwaarden die we bij De Heus hanteren.

Naast voer zijn er vele praktische manieren om de voeropname in het kraamhok te stimuleren. Het plaatsen van een extra ronde voerkom in het kraamhok gaf in een praktijkproef een 48% hogere voeropname. Resultaten van twee proeven hebben aangetoond dat de voeropname 50-54% hoger was tijdens de eerste 21 dagen wanneer de voerkom in, in plaats van achter het kraamhok werd geplaatst (zie grafiek 1). Jonge biggen leren eten doordat de zeug het goede voorbeeld geeft.

Gewenste voeropname biggen

Nieuwe Actief-reeks

Om de voeders optimaal af te stemmen op de specifieke behoefte van de big bestond ons assortiment uit drie verschillende voerlijnen, namelijk Stimulans, Comfort en Prevent. Nieuw in het assortiment is de voerlijn Actief. De Actief-reeks is gericht op meer rendement voor u als varkenshouder onder specifieke omstandigheden. Biggen met een goede of hoge voeropname en geen darmproblemen kunnen met een voer uit de voeten dat minder voeropname stimulerende stoffen en minder darmbeschermende stoffen bevat. Hiervoor is de Actief-reeks ontwikkeld. De Actief 3 en 4 blijven premium producten geproduceerd in de speciale biggenvoerfabriek in Andel. De Actief 5 wordt door de fabrieken Veghel en Nijkerk geproduceerd. De Actief-reeks is getest in een praktijkproef waarbij een goede groei is behaald en ook de mest voldoende van consistentie bleef. Voor de praktijkproef zijn biggen aangekocht met een speengewicht van 6,75 kilogram. Het groeiverloop van de Actief gedurende de biggenopfok is vermeld in grafiek 2.

In proeven wordt de mestconsistentie gemeten door het geven van een mestscore waarbij geldt een score van 1 = dun/waterig en een score van 10 = te hard, keutelig. Het mestscoreverloop van de Actief gedurende de biggenopfokproef was goed.

Voeropname per big tot 21 dagenGroeiverloop na het spenen
Tot slot

In praktijkproeven meten we soms dagelijks de verstrekte hoeveelheid voer aan de biggen. Op veel bedrijven ontbreekt het inzicht wat de voeropname van de biggen is. Met relatief eenvoudige methoden is te meten wat de voeropname in bepaalde perioden is. Op de meeste bedrijven is wel een kleine weegschaal of unster beschikbaar voor dergelijke metingen. In het kraamhok is het tellen en het nawegen van zakken voer een praktische methode. Een manier om de voeropname in de speenfase te bepalen, is door in een aantal bakken een bepaalde hoeveelheid voer te doen en te kijken hoe lang ze er over doen voordat de biggen deze leeg hebben. Een methode in de periode daarna is met een meetlat het voerniveau in de voerbak te bepalen voordat opnieuw gevoerd wordt. Met een eenvoudige keukenweegschaal kan worden gemeten hoeveel voer bij welke centimeters hoort. Bedenk wat op uw bedrijf praktisch mogelijk is. Het geeft inzicht in wat uw big eet en daarbij hoort een passend voer. Een passend voer leidt uiteindelijk tot het beste rendement op uw bedrijf. In het onderzoek is voeropname de leidraad voor de ontwikkeling van nieuwe voeders.