RobotExpert maakt doelen waar

19 juni 2014

Ruim 17,5 procent van de melkveehouders in Nederland melkt met een melkrobot. Een extra voordeel van de melkrobot is dat veel extra data beschikbaar is omtrent melken, voeren en individuele prestatie van de koeien. Met het RobotExpert analyseprogramma wordt de data ontsloten. Afhankelijk van de bedrijfsdoelstellingen kunnen dan gerichte aanpassingen worden gedaan in management of robotinstellingen.

RobotExpert is het gloednieuwe analyseprogramma voor robotbedrijven. De robotgroep van De Heus staat aan de wieg van deze tool voor bedrijven met een melkrobot. De Heus is de eerste die daarmee de prestatie van de melkkoeien en de efficiëntie van melkrobot gegarandeerd verbetert! Op een achttal vlakkenwordt met RobotExpert een analyse uitgevoerd, namelijk melkproductie, gehaltes, activiteit, voeding, restvoer, capaciteit, zuurtegraad en uiergezondheid (figuur 1).

                                               Figuur 1 Achttal vlakken waarop een analyse wordt uitgevoerd met RobotExpert

De verbeteringen zijn mogelijk, omdat het programma daadwerkelijk inzicht verschaft in de grote datastroom die vanuit de melkrobot beschikbaar is. Natuurlijk geldt dat op ieder melkveebedrijf de genetische potentie van de koe bepalend is voor het productieniveau. Of dit productieniveau ook wordt gerealiseerd, wordt bepaald door het rantsoen, de gezondheid van de koe en andere factoren, zoals klimaat (in de stal), koecomfort etc. Op robotbedrijven is daarnaast de factor ‘melkfrequentie’ ook bepalend voor het resultaat. Om op korte en lange termijn de optimale capaciteit van de robot, een hoger bedrijfsrendement met de veestapel en de hoogste robotefficiëntie te realiseren moeten de factoren voeding, koe, gezondheid, stal, robot en melkfrequentie nauwgezet op elkaar afgestemd zijn! Maatschap Van Schie-Burgmans in Dronten deed onlangs al ervaring op met RobotExpert. Door rundveespecialist Gerard Polinder en robotspecialist Rob van Echtelt werd de analyse uitgevoerd. In het kader ziet u de reactie van Maarten Burgmans op het resultaat.

Innoveren is belangrijk

Onze ervaring met RobotExpert is dat bij minimaal 80 procent van de bedrijven verbeteringen door te voeren zijn. Bedrijfsfactoren, zoals bijvoorbeeld aantal lactatiedagen en rantsoenen, maar ook instellingen door software updates van de robot, veranderen in de loop der tijd. Veranderingen vergen daarom een frequente monitoring en optimalisatie van het robotmelken. De robotgroep van De Heus vindt het belangrijk om te innoveren, zodat het hoogste bedrijfsrendement en de hoogste efficiëntie met de melkrobots bereikt wordt. Graag helpen onze specialisten, handelaren en robotspecialisten U vooruit door de RobotExpert analyse uit te voeren.

 
Grafieken In de praktijk, Situatie voor en na aanpassingen van RobotExpert analyse bij Maarten Brugmans