Meer mogelijkheden met RobotExpert

10 april 2015

Sinds het gebruiken van RobotExpert kan ik, als specialist van De Heus, melkveebedrijven met een automatisch melksysteem veel beter begeleiden en adviseren. Zo ook het bedrijf van Maatschap Hoek-Spaans in Oudendijk.

De robotanalyse is een managementtool die de adviseur en de melkveehouder handvatten geeft om het management rondom de melkrobot te controleren en te optimaliseren. “De robotanalyse vertelt je of het wel of niet goed zit met de voeding van de koeien en de robotinstellingen.”

Het melkveebedrijf van Maatschap Hoek-Spaans

Maatschap Hoek-Spaans is het afgelopen jaar uitgebreid van één locatie met twee melkrobots naar twee locaties met ieder twee melkrobots. Het bedrijf is gevestigd in Oudendijk en sinds kort ook in Beets, beiden in Noord-Holland. Het bedrijf wordt gerund door vader Piet en zoon Arie Hoek-Spaans. Samen runnen zij nu een melkveebedrijf met 200 melken kalfkoeien en 140 stuks jongvee.

RobotExpert: optimale analyse

Door de robotanalyse uit te voeren op het melkveebedrijf van Maatschap Hoek-Spaans zijn we gezamenlijk in staat geweest het bedrijf naar een hoger plan te brengen. De robotinstellingen voor de nieuwe locatie zijn in eerste instantie gekopieerd van de instellingen van de al bestaande locatie, met het idee dat dit de correcte instellingen waren. Dit bleek echter anders na het maken van de robotanalyse. De bedrijfsomstandigheden van de nieuwe locatie in Beets bleken anders te zijn dan op de bestaande locatie. Daardoor functioneerde de melkrobot niet zoals gewenst. Door het uitvoeren van de robotanalyse kwamen verschillende oorzaken aan het licht. Arie: “Sinds het uitvoeren van de robotanalyse gaat het opstarten van de koeien op de nieuwe locatie veel beter.” Uit de robotanalyse kwam onder andere naar voren dat de krachtvoeropbouw te traag verliep waardoor koeien in een negatieve energiebalans kwamen. Door de opbouw van krachtvoer vlotter te laten verlopen is de opstart van de verse koeien verbeterd. Wanneer de op- en afbouw van krachtvoer niet juist staat ingesteld geeft dit problemen met de overgang van de lactatievoertabel naar de melkvoertabel.

Figuur 1: Het krachtvoeradvies in kilogrammen bij het aantal dagen in lactatie

Eerst robotanalyse, dan rantsoen

Als de melkproductie tegenvalt ben je geneigd al snel naar de voeding van de koeien te kijken. Daar kunnen soms de punten op de ‘i’ gezet worden, maar er is vaak maar een deel van de oorzaak te vinden.

Het gaat er niet om de topkoeien nog beter te laten geven, maar om de mindere koeien naar een hoger niveau te krijgen

Door eerst met Robot-Expert de robotanalyse te maken krijg je een veel duidelijker beeld van de technische resultaten. Uit de praktijk blijkt dat er vaak veel meer winst met de robotanalyse is te halen dan je zou verwachten zonder het rantsoen aan te passen. Piet: ”Uit de robotanalyse kwam duidelijk naar voren dat bepaalde instellingen jaren geleden eens waren ingesteld, maar daarna nooit meer aangepast. Door nu af en toe de robotanalyse uit te voeren hebben we beter in beeld waar we mee bezig zijn en wat voor effect bepaalde veranderingen hebben op de resultaten.” De robotanalyse is meer dan een MPR-uitslag, omdat het meer dan alleen inzicht geeft dan in de melkproductie gegevens. Met de robotanalyse krijg je informatie over het gehele management van het bedrijf.

Figuur 2: Het gemiddelde aantal melkingen bij het aantal dagen in lactatie
Figuur 2 Het gemiddelde aantal melkingen bij het aantal dagen in lactatie