Minder mestafvoer door hogere eiwitbenutting

Mieke van de Pas

24 mei 2023

RECYCLE zorgt voor een hogere benutting van eiwit uit vers gras. Dit levert meer melkeiwit op of een besparing in de aankoop van eiwit. Zo wordt je eigen gras nog efficiënter omgezet in melk. Een hogere eiwitbenutting resulteert ook in minder eiwitverliezen, en daarmee in een lager ureumgehalte in de melk. En dat levert nog meer voordelen op.

Minder mest afvoeren 

De stikstofexcretie van melkvee wordt bepaald aan de hand van de melkproductie en het ureumgehalte in de melk. Per punt ureum scheelt dat 1,5 tot 2 kg N / koe / jaar. Stikstof die de koe via die weg niet uitstoot, hoeft ook niet te worden afgevoerd. 

 

Voorbeeld

Een bedrijf telt 100 koeien. 

De gemiddelde melkproductie is 9000 kg melk / koe / jaar. 

Als het gemiddelde ureumgehalte zakt van 21 naar 20 mg / 100 g melk, 

dan zakt de stikstofexcretie van 122 naar 120 kg N / koe / jaar. 

Dat scheelt 2 kg N / koe / jaar. Dus op 100 koeien scheelt dat 200 kg N / jaar. 

Bij een gemiddelde van 4 kg N per kuub mest, scheelt dat 50 kuub mest afvoeren.

Een lager ureumgehalte in de melk helpt dus om de mestproductie te verlagen. Nutriënten die je niet af hoeft te voeren, kun je zelf op het land benutten. Dit komt de ruwvoerkwaliteit weer ten goede.  

 

Meer informatie

Wil je graag een hogere eiwitbenutting? Je kunt hiervoor gebruik maken van RECYCLE of PMR+. Lees meer over deze producten:

Bespreek met je Rundveespecialist hoe jouw eiwitbenutting verder geoptimaliseerd kan worden. 

Mieke van de Pas

Assistent Product Manager