Hoe fok je een kalf in 12 weken op naar 110 kilo? Nieuw opfokprogramma kalfgarant.

21 januari 2019

Begin oktober introduceerde De Heus, in unieke samenwerking met Alpuro Breeding, KalfGarant. Een concept dat Simple, Safe en Secure als kenmerken heeft. Simple: keuze uit drie melkpoeders en een broksoort; Safe: in melkpoeder, zorg rondom het kalf en in de brokkeuze; Secure: in opfok met een gewicht van 110 kilo op 12 weken leeftijd.

Extra begeleiding

Met het KalfGarant-concept kies je voor extra begeleiding vanuit Alpuro Breeding. Kal veren kunnen worden gemeten, er is extra advies rondom ventilatie en huisvesting en er wordt gewerkt met een flexibel schema dat aan te passen is aan de stalsituatie, het dier en de ondernemer.

Veehouder Koepon

Op het bedrijf van Koepon in Garnwerd wordt sinds deze zomer gevoerd volgens het KalfGarant-concept. Op het melkveebedrijf in Garnwerd staan 365 melk- en kalfoeien. Het rollend jaargemiddelde ligt tegen de 12.000 kilogram met een gemiddelde dagproductie over het laatste jaar van 37 kilogram melk per aanwezige koe. Op het melkveebedrijf worden de droge koeien gevoerd volgens het Premium Transitie-concept.

Jonge kalveren

Er is op het bedrijf veel aandacht voor de jongste kalveren. Biestmanagement is het afgelopen jaar herzien en de vaarskalveren worden alleen gevoerd met de beste biest. Stiertjes moeten het doen met kunstbiest vanwege IBR-vrije opfok. De jonge dieren liggen in eenlingboxjes in mooie afgezonderde kalverafdelingen met maximaal acht dieren in een afdeling. Op deze manier kunnen afdelingen altijd volledig schoongemaakt en ontsmet worden voordat de volgende dieren er gehuisvest worden. Zo wordt geprobeerd de ziektedruk laag te houden. Dieren krijgen onbeperkt biest op dag een tot en met drie. Het is namelijk gebleken dat dieren die ook de tweede en de derde dag biest krijgen, een beter verteringsapparaat ontwikkelen.

De melkpoeder die vervolgens gevoerd wordt is de Fok Top, een rijke poeder met 100% zuivelgrondstoffen. Volgens de medewerkers van Koepon drinken de dieren de melk graag en zijn er weinig problemen in de eerste fase.

Verhuizen op drie weken

Op drie weken leeftijd verhuizen de dieren naar een nabijgelegen opfokbedrijf van Koepon. Hier worden ze gehuisvest in iglo’s, al wordt op dit moment ook buitenhuisvesting van Alpuro Breeding getest. Wat opvalt is dat de overgang van het ene naar het andere bedrijf wel eens lastig is. Dieren gaan vanuit een beschermd klimaat naar buiten en dit levert soms dunne mest op. Er wordt geprobeerd dit protocolmatig op te lossen. Overgangen geven stress en met name het temperatuurverschil speelt hierin mee. Ook de stiertjes worden in de iglo’s gehuisvest. Deze dieren, met kunstbiest opgefokt, zorgen voor extra ziektedruk op deze leeftijd. De dieren worden tot na het spenen in de iglo’s gehuisvest. In deze periode wordt er dan nog melk verstrekt via een melktaxi en krijgen ze water en de KalfGarantbrok. Opvallend is de groei in combinatie met de schone hokken. De vertering blijft heel mooi, ook zonder de extra ruwvoerverstrekking.

Knallen

Na het spenen gaan de dieren naar binnen, in ruime strohokken, om daar op een menu van onbeperkt KalfGarant en gehamerd stro door te groeien tot vijf maanden, waarna de dieren naar het ander bedrijf gaan en op ligboxen komen. De groep binnen ziet er goed uit, al is er coccidiosedruk. Tot medio oktober was hier geen spoor van, maar op dit moment worden er kalveren behandeld. Het blijft een kwestie van weerstand en infectiedruk. Met KalfGarant proberen we bescherming te bieden tegen coccidiose door Eimericox toe te voegen. Maar de parasiet blijft lastig te bestrijden. Na behandeling zien we de dieren gelukkig goed terugkomen en de groei zit er op het moment van schrijven weer goed in. De dierenarts van Koepon is erg te spreken over het herstel van de kalveren na de coccidiose uitbraak.

Stagiaires

De Heus heeft tot nu toe twee stagiaires op het bedrijf van Koepon gehad dit jaar. Jurrien Hummel is het eerste halfaar bezig geweest met de optimalisatie van de jongvee opfok op het bedrijf. Hij heeft onder andere het biestmanagement in kaart gebracht en dit samen met de medewerkers van Koepon sterk verbeterd. Jurrien heeft inmiddels een baan bij De Heus als rundveespecialist in team Noord-Oost. Op dit moment loopt Marrytha Reijne stage en haar opdracht kwam voort uit de eerdere opdracht van Jurrien. Marrytha weegt alle dieren wekelijks en brengt de groei en de opname van voeders in kaart.

Resultaten

Vanuit De Heus is Aukje Geurtsen en vanuit Alpuro Breeding is Herbert Bouwers nauw betrokken bij Koepon. Samen doen zij een stukje monitoring en begeleiding. De wegingen van de stagiaires helpen hierbij de richting te bepalen, of soms wat bij te stellen.