Het puntje op de i met Bonsilage

29 maart 2022

Om een hoge melkproductie uit ruwvoer te realiseren is smakelijk en hoogwaardig kuilgras een absolute vereiste. Een goede conservering is hierbij van belang. Op het moment dat het plastic over de kuil gaat start het conserveringsproces waarbij bacteriën suikers uit de plant omzetten in zuren, hoofdzakelijk melkzuur. Hierdoor daalt de pH in de kuil totdat het bacterieleven stil komt te liggen. Op dat moment is de kuil stabiel. Het is van belang dat dit proces zo snel als mogelijk verloopt. Hoe sneller de kuil stabiel is hoe minder voedingsstoffen verloren gaan. Denk hierbij aan kostbaar eiwit dat wordt afgebroken tot ammoniak gedurende het conserveringsproces.

Wat kun je zelf doen voor een geslaagde conservering?

  • Zorg dat het gras voldoende suikers bevat. Streef hiervoor naar minimaal 1 dag zonnig en droog weer voordat het gras gemaaid wordt.
  • Beperk de duur van veldperiode na het maaien tot 24-36 uur. Hoe langer de veldperiode hoe meer suikers je verliest. Kneus het gras voor een snellere droging.
  • Zorg voor voldoende capaciteit bij maaien en inkuilen zodat het gras niet droger wordt dan 45% DS. Met name bij 2e snede en zomersnede’s is dit een aandachtspunt. De schudder kan dan in de schuur blijven staan.
  • De machinist op de kuil bepaald de aanvoersnelheid. Zorg voor voldoende ruimte op en rond voeropslag zodat de shovel op de kuil kan blijven rijden.
  • Minimaliseer de hoeveelheid grond in de kuil. Grond bevat namelijk schadelijke Clostridia bacteriën die boterzuursporen vormen en eiwit afbreken. Bestrijd mollen, stel machines nauwkeurig af en zorg voor een schone sleufsilo en aanvoerroute.
  • Snijdt of haksel het gras tot een lengte van +/- 4 a 5 centimeter voor een goede verdichting. Hoe grover het gras hoe belangrijker dit is. Ook het mengresultaat wordt verbeterd door een kortere snijlengte. Hoe grover het gras hoe fijner er gesneden dient te worden. Kort materiaal is beter te verdelen en aan te rijden op de kuil waardoor er minder zuurstof achterblijft in de kuil.
  • Dek de kuil zo snel mogelijk luchtdicht af zodat de conservering gelijk start. Zorg voor flinke druk op de kuil. Bij voorkeur in de vorm van een gronddek of een bijproduct zoals citruspulp of aardappelpersvezels.

Wat voegt Bonsilage toe?

Bonsilage bevat verschillende soorten melkzuurbacteriën. Soorten die snel veel melkzuur vormen en hiermee zorgen voor een snellere conservering en behoud van voedingsstoffen. Dit resulteert in een hogere eiwitkwaliteit van je graskuil; meer werkelijk eiwit, minder ammoniak. In een snijmaiskuil behoud je juist meer zetmeel. Met toepassing van Bonsilage Speed Snijmais is uw maiskuil stabiel binnen twee weken na inkuilen.

Daarnaast bevat Bonsilage een bacteriestam die veel azijnzuur produceert uit plantsuikers. Azijnzuur remt zeer effectief de groei van schimmels en gisten bij uitkuilen. Dit helpt broei, smaakverlies en voederwaardeverlies bij uitkuilen te voorkomen. Alleen melkzuur is hiervoor niet toereikend.

Bonsilage FIT is een product dat een unieke bacteriestam bevat die propyleenglycol produceert uit melkzuur. Uit ons onderzoek blijkt dat elke eenheid Bonsilage gemiddeld meer dan 500 kilogram propyleen produceert in uw kuilvoer. Goed voor maar liefst 27 gram propyleen per kg droge stof graskuil. In een Nederlands rantsoen betekent dit al gauw 250 gram propyleen per koe per dag.

Hiermee verbetert Bonsilage FIT de energiebalans van uw hoogproductieve dieren. Dit ondersteunt melk(eiwit) productie, weerstand en vruchtbaarheid van uw veestapel.

  Sneller voeren Voederwaarde Broeiremming Propyleen
Bonsilage Forte Ja Ja    
Bonsilage Plus   Ja Ja  
Bonsilage Fit   Ja Ja Ja
Bonsilage Speed Mais   Ja Ja  
Bonsilage Mais Ja Ja Ja  
Bonsilage Fit Mais   Ja Ja Ja

 Afgelopen voorjaar hebben we voor het eerst Bonsilage Fit gebruikt met als doel onze verse koeien een steuntje in de rug te geven. We voeren dankzij Bonsilage Fit 300 gram propyleen per koe per dag via de voorjaarskuil. Deze winter hebben we nog geen enkele koe met ketose gehad. Dat is voor mij een teken dat het werkt.

Wytse de Jong, Familie van de Burg Zegenvrucht

80 Melkkoeien, RJG= 11757 kg melk 4,27% vet en 3,53% eiwit 

Voorjaarskuil 2021 met Bonsilage FIT Fa. vd Burg Zegenvrucht  
Droge Stof  26%
VEM 936
Ruw Eiwit Totaal (g/kg)  190
Suiker (g/kg)  35
pH 4,3 
Melkzuur (g/kg)  68
Azijnzuur (g/kg)  62
PropyleenGlycol (g/kg)  36

 Topfitte koeien met Bonsilage

Ervaring melkveehouder Ron Prinsze